สำนักงานประกันสังคม ตั้งเป้าเก็บเงิน ผู้ประกันตน 1000 บาทต่อเดือน

งานเข้าเหล่ามนุษย์เงินเดือนอีกแล้ว  หลังนายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. ออกมาชี้แจงความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มเพดานเงินเดือนสำหรับเก็บสมทบ […]