กลับไทยกันเถอะ !! หลังจากวิกฤตโควิดที่รุนแรงมากในอินเดีย ทำให้สถานทูตไทยในอินเดียประกาศให้คนไทยกลับประเทศหากไม่เหตุจำเป็น !

หลังจากที่สถานณการณ์โควิดในประเทศอินเดีย นั้นรุนแรงสาหัสมาก ทำให้สถานทูตไทยในอินเดียประกาศให้คนไทยกลับประเทศกันเถอะ โดยวันนี้ 04/05/2021 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ Royal Thai Consulate-General, Mumbai โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า เรียนทุกท่านค่ะ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอให้คนไทยในอินเดียติดตามข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด และหากไม่มีความจำเป็นต้องพำนักอยู่ในอินเดียในช่วงเวลานี้ อาจพิจารณาเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินเคลื่อนย้ายคนไทยที่ยังเปิดสำรองและให้บริการอยู่ ได้แก่ 1. วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE8074 เส้นทางเมืองเจนไน กรุงเทพฯ โดยขอให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 กับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ที่หมายเลขโทรศัพท์ +91 97908 31391 หรือลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://forms.gle/ZXA42TsC5U4wLLJs9 2. วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 สายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินพิเศษ ที่ AI332 เส้นทางกรุงนิวเดลี กรุงเทพฯ […]