12 จังหวัดอ่วม! ปภ. น้ำทะลักท่วม เร่งช่วยเหลือ เผยสถานการณ์ภาพรวม

ปภ. รายงานสถานการณ์ 12 จังหวัด ประสบเหตุ น้ำท่วม ประสานช่วยเหลือผู้ประสบภัย-เร่งระบายน้ำ เผย ภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำลดลงหลายพื้นที่ วันที่ 25 ก.ย.2564 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.-ปัจจุบัน ข่าวที่เกี่ยวข้อง นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมจ.สุโขทัย บรรยากาศต้อนรับอบอุ่น ศรีสะเกษ น้ำท่วมหนัก 5อำเภอ ผู้ว่า เร่งสูบน้ำระบายออก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 26 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กําแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ราชบุรี และนครศรีธรรมราช รวม 84 อำเภอ 219 ตำบล 908 หมู่บ้าน 5 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 18,753 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 14 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 12 จังหวัด ดังนี้ พิจิตร ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.บึงนาราง อ.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพทะเล อ.สามง่าม และอ.ดงเจริญ ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำการเกษตร ชัยภูมิ เกิดฝนตกหนักทำให้ลำน้ำชีเอ่อเข้าท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.หนองบัวระเหว อ.จัตุรัส อ.เมืองชัยภูมิ อ.เนินสง่า และ อ.บ้านเขว้า ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ นครราชสีมา ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.ด่านขุนทด อ.สูงเนิน อ.โนนสูง อ.เมืองนครราชสีมา และ อ.พิมาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร พระนครศรีอยุธยา เกิดน้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอได้แก่ อ.ผักไห่ อ.เสนา และ อ.บางบาล ปัจจุบันมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อยและคลองโผงเผงซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้ำ สุโขทัย เกิดฝนตกหนักทําให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองสุโขทัย อ.ศรีสำโรง อ.ศรีสัชนาลัย และ อ.คิรีมาศ ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ชัยนาท เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในพื้นที่ ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ นครสวรรค์ เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.ลาดยาว อ.หนองบัว อ.ชุมแสง อ.แม่วงก์ อ.เมืองนครสวรรค์ และ อ.ชุมตาบง ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ สิงห์บุรี เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในพื้นที่ อ.อินทร์บุรี รวม 2 ตำบล ได้แก่ ต.อินทร์บุรี และต.ชีน้ำร้าย ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ขอนแก่น เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.โคกโพธิ์ไชย และอ.มัญจาคีรี ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ลําปาง เกิดฝนตกหนักน้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เถิน อ.สบปราบ และอ.เกาะคา ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ลําพูน เกิดฝนตกหนักน้ำไหลหลากในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.บ้านโฮ่ง อ.แม่ทา อ.ลี้ และอ.ป่าซาง ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ อุบลราชธานี เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองอุบลราชธานี […]

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 2 จังหวัด “ยังอ่วม” เร่งช่วยเหลือ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มกราคม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และคลื่นลมแรงในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี รวม 32 อำเภอ 193 ตำบล 1,047 หมู่บ้าน ขณะนี้ปิดจุดอพยพแล้วทุกจุด เนื่องจากประชาชนสามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้แล้วทั้งหมด ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังใน 2 จังหวัด ได้แก่ ยะลา และปัตตานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ โดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมและสำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกด้าน ยะลา 1 ใน 2 จังหวัดที่ยังคงได้รับผลกระทบ น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา และอำเภอเบตง รวม 6 ตำบล 7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,562 ครัวเรือน ส่วนปัตตานี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอแม่ลาน อำเภอหนองจิก และอำเภอยะรัง รวม 26 ตำบล 84 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 10,080 หมู่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยนำเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่ เพื่อเร่งระบายน้ำและให้การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.พิจิตร ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง แม่น้ำยมที่ล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมพื้น

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.พิจิตร ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ที่ ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร แม่น้ำยมที่ล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ตลาดบริเวณตลาดไผ่ท่าโพกลาง ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของ ต.ไผ่ท่าโพ น้ำได้ท่วมบริเวณร้านค้าและถนนภายในตลาด ระดับน้ำสูง 15 – 20 เซนติเมตร ผู้ประกอบการต้องนำโต๊ะมาตั้งเพื่อวางสินค้าป้องกันสินค้าเสียหายจากน้ำ และวางกระสอบทรายเป็นแนวยาวเพื่อเป็นทางเดินอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่จับจ่ายซื้อของ รวมไปถึงระมัดระวังเป็นพิเศษเรื่องของความสะอาดจากเศษสิ่งของจากสินค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าสด เช่น ผัก เนื้อ ปลา เป็นต้น สำหรับน้ำจากแม่น้ำยมที่เอ่อท่วมตลาดไผ่ท่าโพ ขณะนี้ระดับน้ำทรงตัวแม้ว่าจะไม่มีฝนตกลงมา แต่เนื่องจากน้ำตอนบนยังมีปริมาณมาก ที่ไหลลงพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำ แต่อย่างไรก็ตาม จากน้ำที่ท่วมบริเวณตลาด ทำให้บรรยากาศของตลาดเปลี่ยนไปจากเดิม ที่เป็นตลาดบกเหมือนกับตลาดทั่วไป แต่ปัจจุบันมีน้ำเข้าท่วมตลาด ทำให้หลายคนเรียกติดปากว่าเป็น ตลาดน้ำไผ่ท่าโพ ที่มา – เดลินิวส์