เช็กเงื่อนไขผู้ประกันตน ม.33 รับเยียวยา 50 %

ด้วยสถานการณ์ CV-19 ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบทุกหย่อมหญ้า ล่าสุดเมื่อวันที่ (27 เม.ย.64) นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564 กำหนดให้ปิดสถานที่ และสถานประกอบการ จำนวน 35 ประเภทตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เพื่อป้องกันและควบคุมการ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ โ ค วิ ด-19 นั้น ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคม เร่งให้ความช่วยเหลือ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ และเข้าข่ายที่ต้องปิดหรือหยุดประกอบการชั่วคราว ทำให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้าง สามารถติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยได้ โดยกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย อันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2563 ส่งผลให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้าง ไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดทำให้ไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น หรือลูกจ้างไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้าง หยุดประกอบกิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติและผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นมีสิทธิได้รับ ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน ด้าน นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม มีความพร้อมในการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้กับผู้ประกันตน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ – ผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน – ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างให้หยุดงานเนื่องจากต้องกักตัว หรือหน่วยงานรัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้าง สิทธิที่ได้รับ – รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ ผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานประกันสังคม ให้ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน 1506 กด 1 ตลอด 24 ชั่วโมง อ่านข่าวอื่นๆเพิ่มเติม ด่วน!! ประกันสังคมผุดมาตรการ จ่ายเงินเยียวยา 50% ช่วยลูกจ้าง-นายจ้าง กระทบโควิด!! เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พูดถึงกรณีที่ผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิแล้วไม่ได้รับสิทธิตามโครงการ ม33เรารักกัน       ขอบคุณภาพและข้อมูล  

น่าสงสาร คุณตาทำงานมา 6 เดือน แต่โดนนายจ้างไม่จ่ายเงิน ต้องออกหางานแบบไม่มีเงินกินข้าว

เป็นอีกเรื่องราวที่คนแชร์กันเยอะมากในโลกโซเชียล เมื่อสมาชิกเฟซบุ๊ก Mang Por ได้โพสต์เรื่องราวที่มีอยู่ว่า “ใครต้องการคนทำงานในสวน. สงสารค่ะ เจอกลางทาง ตามาจากสิงห์บุรี มาทำงานสระแก้ว ทำงาน 6 เดือนไม่จ่ายเงิน จ่ายไม่ครบ หิวข้าวไม่มีเงินตอนนี้ได้ให้กินข้าวแล้ว หางานให้แกค่ะ สวนไหนต้องการคนงานค่ะ ตาแกทำเป็นหมดค่ะ เครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์การทำสวน ตอนนี้เจอตาแก อยู่ลงเนินเขาเกลือค่ะ. เรื่องราวจาก ชาวสวน ลำไยจันทบุรี”

เปิด 5 ขั้นตอน ยื่นเอกสารรับเงินชดเชยว่างงาน ผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่

วันที่ 5 ม.ค.64 มีรายงานว่า กระทรวงแรงงาน ได้ทำการประเมินผลกระทบจากระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อภาครัฐต้องสั่งหยุดกิจการกว่า 6,098 แห่ง ทำให้มีลูกจ้างต้องหยุดงานกว่า 103,800 คน ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินประกันว่างงานเยียวยาให้ครึ่งหนึ่งของค่าจ้าง คิดจากเพดานเงินเดือน 15,000 บาท รวมไม่เกิน90 วัน ทั้งนี้ คาดว่าจะต้องใช้เงินเยียวยากว่า 2,321 ล้านบาท สำหรับขั้นตอนลูกจ้างผู้ประกันตนยื่นเอกสารรับเงินชดเชย มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ เข้าเว็บไซต์ ประกันสังคม www.sso.go.th เข้าไปดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้อง แจ้งหมายเลขโทรศัพท์และเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง นายจ้างต้องออกหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิดหรือกรณีกักตัว และบันทึกในระบบ e-service แล้วส่งไปรษณีย์ไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ ประกันสังคม พิจารณาข้อมูลถูกต้องครบถ้วน โอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้างภายใน 5 วันทำการ และสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือสายด่วนประกันสังคม โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนุมัติแล้ว…!! จ่ายเงินชดเชย50% สำหรับผู้ว่างงานช่วงโควิด-19

อนุมัติแล้ว…!! จ่ายเงินชดเชย50% สำหรับผู้ว่างงานช่วงโควิด-19 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการประกันสังคม เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563 เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิด อันตรายตามกฎหมายและร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบนั้น ตนได้เร่งรัดดำเนินการนำร่างกฎกระทรวง ทั้ง2ฉบับผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาและประกาศลงราชกิจจานุเบกษาได้สำเร็จเสร็จสิ้นเมื่อวานนี้ 30 ธ.ค. 63 ซึ่งกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย อันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยติดต่อ พ.ศ.2563 ส่งผลให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังหรือในกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยติดต่อ ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวัง หรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณี แต่รวมกันไม่เกินเก้าสิบวัน ซึ่งในการขอรับเงินนั้นนายจ้างต้องออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย และกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2563 ส่งผลให้มีการปรับลดเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา33 เหลือร้อยละ 3 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ลดลงเหลือ 278บาท เป็นระยะเวลา 3เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม มีนาคม 64) เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง และผู้ประกันตนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วย แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้าง และผู้ประกันตน ในการจ่ายเงินสมทบ สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมการในเรื่องการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ืและการรับชำระเงินสมทบในอัตราที่ลดลงไว้เรียบร้อยแล้ว คาดว่าเมื่อเปิดทำการหลังหยุดยาวเนื่องจากปีใหม่นี้ จะสามารถให้บริการแก่นายจ้างลูกจ้างได้ทันท่วงที สมตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติรวมไปถึงนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มทุกวัย

หนุ่มเจอลุงสุดทรหดเดิน 4 วันกลับบ้านที่ชัยภูมิ ไร้เงินติดตัว

หนุ่มเจอลุงเดินเท้าข้างถนน 4 วัน จากปทุมธานีเดินไปหาครอบครัวที่จ.ชัยภูมิ ลั่น ” ว่างงาน 3 เดือน ไม่มีอะไรติดตัว มีแค่กระเป๋า ” หนุ่มสงสารส่งลุงขึ้นรถ พร้อมให้เงินติดตัวกลับบ้าน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Jaykop Sarawut ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวการช่วยเหลือคุณลุงท่านหนึ่ง ที่เดินคนเดียวอยู่ข้างถนน โดยมีจุดหมายปลายทางที่ จ.ชัยภูมิ ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวระบุข้อความไว้ว่า ระหว่างเลิกงานทางกลับบ้าน ขับรถมาเจอลุงกำลังเดินข้างถนนขาเข้าเมืองโคราชมืดๆ ก็เลยเลี้ยวมอไซค์กลับไปถาม ได้ความว่าลุง เดิน ใช่ครับอ่านไม่ผิด ลุงเดินมาจาก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เจอลุงที่ สี่เเยกปัก(โคราช) ลุงแกบอกเดินมา 4 วันจะเดิมไปหาครอบครัวที่ หนองบัวเเดง ชัยภูมิ ผลกระทบโควิดลุงบอกว่างงานมาแล้ว 3เดือน ลุงไม่มีอะไรติดตัวเลยมีเเค่กระเป๋าเป้1ใบกับหัวใจ1ดวง ที่จะเดินกลับบ้าน ผมเลยไปส่งลุง บขสโคราช ซื้อตั๋วรถให้ไปลง บขสชัยภูมิให้เงินติดตัวอีกเล็กน้อย เดินทางปลอดภัยลุง (โชคดีของผมที่ได้เจอลุง)  โดยหลังจากที่ได้มีการโพสต์เรื่องราวออกไป ก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชม

1 2 3 4