วิษณุ เผย!! อาจยุบสภา เพราะเหตุผลนี้

เมื่อ 27 พ.ค.64  เวลา 08.45 น.​ ณ ทำเนียบรัฐบาล​ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงร่างพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท รัฐบาลจะส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาได้เมื่อใด ว่า ไม่ทราบ แต่คาดว่าอาจจะส่งให้สภาบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมในช่วงวันที่​ 27-28 พ.ค.นี้ โดยสามารถพิจารณาต่อจากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ซึ่งวันที่จะพิจารณาก็แล้วแต่ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯจะกำหนด​ ความจริงพ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาทมีความสำคัญ ก่อนร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ด้วยซ้ำไป เพราะในรัฐธรรมนูญใช้คำว่า เสนอในโอกาสแรก แต่เผอิญร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ฯได้จัดคิวไว้แล้ว และส่งวาระแล้ว​ ตอนนี้เสียเวลาไปแล้ว 15 วัน ดังนั้น​ เมื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ เสร็จแล้วจะพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้เลย เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า การผ่านหรือไม่ผ่านร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ถือว่ามีผลกับรัฐบาลหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ‘ถ้าผ่านก็มีผลถ้าไม่ผ่านก็ไม่มีผล ซึ่งพ.ร.ก.ที่ผ่านไปก็มีผลบังคับใช้แล้ว เพียงแต่ว่า หากสภาฯ […]

รองนายกรัฐมนตรีวอน คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ อย่าเพิ่งลาออก หลังจะให้ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ไม่ต้องยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน พร้อมขอให้บางคนที่เตรียมลาออกกรรมการในองค์การมหาชน กรรมการสภามหาวิทยาลัย อย่าเพิ่งตัดสินใจยื่นใบลาออก เพราะประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ออกมาแล้ว จะมีการแก้ไขหรือยกเลิกทั้งหมด เพื่อทบทวนใหม่ โดยจะชัดเจนใน 1-2 วันนี้ สำหรับคณะกรรมการยุทธศาตร์ชาติ นอกจาก นายกรัฐมนตรี และผู้นำเหล่าทัพที่เป็นโดยตำแหน่ง ยังมี 12 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง ซึ่งมีทั้ง ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมอยู่ด้วย ส่วนคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ 6 ด้าน มีนักวิชาการ ทั้งที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการในองค์กรมหาชน เข้าร่วมทำงานด้วย

1 2