รางวัลชนะเลิศระดับด้านนวัตกรรมโดดเด่นระดับชาติ ปากกาวัดความสุกของทุเรียน

นายจิตวัฒนา บุญเลิศ หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากร่วมกับนักศึกษาระดับ ปวส.ผลิตโครงงานนวัตกรรม ประสบความสำเร็จในการผลิตปากกาวัดความสุกของทุเรียนอย่างง่ายที่มีความถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ผ่านมางานดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศระดับด้านนวัตกรรมโดดเด่นระดับชาติ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ตั้งแต่ปี 2561 จากนั้นได้นำไปจดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ล่าสุดนักศึกษาได้ร่วมกันผลิตผลงานแฮนด์เมดเพื่อส่งมอบชิ้นงานให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ส.อศ.) ภายหลังแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการให้กับผู้สนใจทั่วประเทศล๊อตแรกจำนวน 60 อัน ตั้งราคาหน่ายอันละ 3,900 บาท มูลค่ารวม 234,000 บาท “ ยืนยันว่าราคาชิ้นละ 3,900 บาทราคาไม่สูง และอยู่ที่ความต้องการของผู้ใช้งาน ขณะนี้มีผู้สนใจผลิตภัณฑ์มากกว่า 2,000 ชิ้น แต่ไม่สามารถส่งมอบได้ทันตามที่กำหนด จากการนำไปสาธิตการใช้งานในงานเกษตร และ การเผยแพร่วิธีการใช้งานผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมวิธีการบำรุงรักษา ยืนยันว่าจะไม่มีการนำผลงานไปผลิตในระบบอุตสาหกรรมเพื่อผลิตครั้งละจำนวนมาก แต่จะให้นักศึกษาผลิตตามวิธีการดั้งเดิม ขณะที่นักศึกษามีความตั้งใจยกระดับผลงานในเวอร์ชั่นที่ 2 ด้วยการผลิตปากกาวัดความสุกทุเรียน เพื่อให้แสดงผลเป็นตัวเลขในระบบดิจิตอล” นายจิตวัฒนา กล่าว นายจิตวัฒนา กล่าวอีกว่า สำหรับชิ้นงานที่ผลิตบางส่วนได้มอบเป็นที่ระลึกให้กับพระพยอม วัดสวนแก้ว ผู้บริหาร […]

เด็กปวส.วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผลิตอุปกรณ์วัดความสุกของทุเรียนที่มีความถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 5 กรกฎาคม นายจิตวัฒนา บุญเลิศ หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผลประสบความสำเร็จจากการผลิตโครงงานนวัตกรรมและงานวิจัย โดยผลิตอุปกรณ์วัดความสุกของทุเรียนที่มีความถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ชนะเลิศระดับตัวแทนภาคกลาง ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมโดดเด่นระดับชาติ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพนักศึกษา ล่าสุด วิทยาลัยได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการทำบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มยังสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ในกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนที่ จ.ระยอง สนใจสั่งซื้อผลผลิตภัณฑ์ล็อตแรกจำนวน 50 ชิ้น กำหนดราคารับซื้อชิ้นละ 3,900 บาท จากเดิมวิทยาลัยกำหนดราคาไว้เพียงชิ้นละ 1,000 บาท “ล่าสุด ผลิตได้แล้วกว่า 90% จากนั้นจะรอการส่งมอบเพื่อไปใช้งานจริง เพื่อวัดความสุกของทุกเรียนก่อนไปจำหน่ายในตลาดทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ประกอบการ เอ็ม เอ็ม อี ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้แจ้งความประสงค์จะซื้ออีกกว่า 100 ชิ้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ […]