ประกาศ!! งดรับฌาปนกิจ วัดลาดพร้าวชี้แจง ช่วงนี้เจ้าหน้าที่-เขตในพื้นที่ ติดโควิด-19 ระบาดอย่างหนัก

ประกาศ!! งดรับฌาปนกิจ วัดลาดพร้าวชี้แจง ช่วงนี้เจ้าหน้าที่-เขตในพื้นที่ ติดโควิด-19 ระบาดอย่างหนัก เมื่อเวลา 18.18 น.ของวันที่ 25 ก.ค.2564  วัดลาดพร้าว เผยแพร่คำสั่งจาก พระครูปลัดนิคม นาควโร ดร. เจ้าอาวาสวัดลาดพร้าว เรื่อง ปิดรับงานฌาปนกิจ และแนวทางปฏิบัติในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในพื้นที่เขตลาดพร้าว และพื้นที่ใกล้เคียงวัดลาดพร้าว และ ทางวัดลาดพร้าว จึงมีความเห็นเหมาะสม ให้งดรับงานฌาปนกิจทั้งหมด เพื่อลดอัตราการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 1. งานฌาปนกิจที่มีการรับไว้ก่อนประกาศคำสั่งนี้ให้ดำเนินการตามปกติ แต่ให้เพิ่มมาตรการป้องกันอย่างรัดกุม 2. งดรับงานฌาปนกิจ ตั้งแต่ประกาศคำสั่งนี้ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2564 3. งดรับการฌาปนกิจศพติดเชื้อโควิด ตั้งแต่ประกาศคำสั่งนี้ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2564 4. งดจัดกิจกรรมวันธรรมสวนะ และกิจกรรมประเพณีต่างๆ 5. การอธิษฐานเข้าพรรษาให้แยกอธิษฐานตามเสนาสนะของภิกษุแต่ละรูป 6. ขอความร่วมมือให้พระภิกษุทุกรูปพำนักแต่ในพื้นที่เสนาสนะของตน ไม่ทำกิจกรรมร่วมกันโดยไม่มีความจำเป็น 7. ขอความร่วมมือพระภิกษุทุกรูปงดการเดินทางออกนอกพื้นที่วัดโดยไม่จำเป็น 8. ขอความร่วมมือพระภิกษุทุกรูปสวมใส่หน้ากากอนามัย และใช้ความระมัดระวัง เมื่อออกจากกุฏิ 9. ขอความร่วมมือพระภิกษุทุกรูปที่อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือ เริ่มมีอาการน่าสงสัยว่าจะติดเชื้อติดต่อทางวัดเพื่อตรวจคัดกรองในเบื้องต้น 10. ขอความร่วมมือพระภิกษุทุกรูปใช้ความระมัดระวังในการต้อนรับสนองศรัทธาสาธุชนที่เข้ามาทำบุญในพื้นที่วัด 11. ขอความร่วมมือพระภิกษุทุกรูปไม่นำพาโยมหรือบุคคลภายนอกเข้ามาในเขตสังฆาวาสโดยไม่มีความจำเป็น ต่อมา วัดลาดพร้าว ออกประกาศต่อว่า ทางวัดไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความทุกข์ของประชาชน และพยายามทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนในยามยากลำบากเช่นนี้ แต่ด้วยสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในวัดลาดพร้าวในส่วนของงานฌาปนกิจเริ่มทวีความรุนแรง มีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิดหลายคนและมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด ทางวัดลาดพร้าวจึงเห็นเหมาะสมให้ปิดรับงานฌาปนกิจ รวมทั้งให้มีการกักตัว สังเกตอาการ และเตรียมการตรวจหาเชื้อในเบื้องต้นในกลุ่มพระและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานฌาปนกิจ รวมทั้งมีการวางแนวทางในการปฏิบัติตนในสถานการณ์แพร่ระบาด โดยในเบื้องต้นให้ปิดพื้นที่และสังเกตอาการผู้เกี่ยวข้องกับงานมาปนกิจ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นและทวีความรุนแรง ซึ่งถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนรอบวัดให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด ข่าวที่เกี่ยวข้อง รัฐบาลเตรียมแจก ชุดตรวจโควิดAntigen ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ช่วงเดือน… ญาติงง เจอสัปเหร่อเรียกเก็บเงินค่าเผาศพติดโควิด ถ้าไม่มีเงินก็อดเผาศพ