เพลงนี้!! ขอมอบให้ลุงแถวบ้าน…นะครับ

เพลงนี้!! ขอมอบให้ลุงแถวบ้าน…นะครับ *********************** (ขอขอบคุณเรื่องจาก  ปิยวัฒน์ ชูทอง)