ลัมปีสกินติดสู่คนแล้วในอียิปต์!

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีเกี่ยวกับการทำหนังสือจากกรมควบคุมโรคถึงผู้บริหารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และสถาบันป้องกันโรคเขตเมือง เพื่อการควบคุมโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin disease)ซึ่งพบการระบาดในสัตว์เคี้ยวเอื้อง คือ โค กระบือ ในหลายพื้นที่ตั้งแต่เดือนมีนาคม 64 ว่า หนังสือดังกล่าว เป็นการตอกย้ำให้หน่วยงานในสังกัดของกรมควบคุมโรค จัดเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ กำลังคน งบประมาณ เพื่อให้การสนับสนุนร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานในสังกัด เพื่อป้องกันควบคุมโรคลัมปีสกิน โดยเฉพาะการกำจัดแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสชนิดนี้จากสัตว์ที่ติดเชื้อติดต่อยังสัตว์ตัวอื่นๆ เช่น แมลงวันดูดเลือด ยุงรำคาญ เห็บ เป็นต้น ซึ่งกรมควบคุมโรคมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้อยู่แล้ว จะช่วยเสริมกลไกการควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์ เสริมประสิทธิภาพมาตรการอื่นๆ เช่น การฉีดวัคซีน เป็นต้น แม้ว่าขณะนี้ องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ยังไม่มีการยืนยันว่าโรคนี้ติดต่อจากสัตว์สู่คน แต่มีรายงานพบกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโค กระบือ ในประเทศอียิปต์ ติดเชื้อนี้จากการสัมผัสสัตว์ที่มีเชื้อ และสัมผัสอุปกรณ์ที่มีเชื้อปนเปื้อน ในรายงานนี้ยังพบการติดต่อจากคนสู่คนได้อีกด้วย หลังติดเชื้อจะมีอาการเหนื่อยล้า น้ำหนักลด มีไข้ มีตุ่มขึ้นที่ผิวหนังที่ใบหน้า มือ บริเวณต้นขา ก้น รอบทวารหนัก มีอาการคันและเจ็บปวด เป็นความทุกข์ทรมาน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันโรคที่อาจติดต่อจากสัตว์สู่คน กรมควบคุมโรคจึงเห็นควรมีการดำเนินงานเพื่อควบคุมโรคในสัตว์โดยเร่งด่วน ขณะเดียวกันควรต้องเพิ่มการเฝ้าระวังในคนด้วย หากมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคต จะสามารถตรวจจับสัญญาณความผิดปกติ และควบคุมโรคได้อย่าง รวดเร็ว ทันท่วงที โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มอื่น เพราะสัมผัสดูแลใกล้ชิดกับสัตว์ “หลักเกณฑ์การเฝ้าระวังโรคลัมปีสกิน ในคน จะเน้นการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาล ดำเนินการในผู้ป่วยที่มีอาการไข้ มีตุ่มขึ้นตามผิวหนัง ร่วมกับมีประวัติ สัมผัสกับสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น โค กระบือ ที่สงสัยป่วยโรคลัมปีสกิน เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการประกอบการวินิจฉัยและรักษา ผลการเฝ้าระวังจนถึงขณะนี้ ยังไม่พบผู้ป่วยแต่อย่างใด” นายแพทย์โอภาสกล่าว ข่าวที่เกี่ยวข้อง โรคอุบัติใหม่ “ลัมปีสกิน” ในโค-กระบือ เเพร่ระบาดหนักเเล้ว เกือบ 20 จังหวัด ระวัง ! เขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ! มุกดาหารประกาศหลัง “โรคลัมปี สกิน” ระบาด

โรคอุบัติใหม่ “ลัมปีสกิน” ในโค-กระบือ เเพร่ระบาดหนักเเล้ว เกือบ 20 จังหวัด

จากช่วงที่ผ่ามาก่อนหน้านี้ไม่นานนัก เกิดโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย ที่เกิดขึ้นในโค กระบือ นั้นคือโรค “ลัมปีสกิน” โดยครั้งแรกพบที่บ้านดอนแดง ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา ต่อมาพบว่า เริ่มมีการเเพร่ระบาดอย่างหนักในหลายจังหวัด ด้านกรมปศุสัตว์มีการคุมเข้ม เร่งนำเข้าวัคซีนกำจัดโรค “ลัมปีสกิน” ดังกล่าว เพื่อยับยั้งการระบาดให้เร็วที่สุด นอกจากนี้กรมปศุสัตว์มีการ รายงานการเกิดโรคไปยังองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) แล้วตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 โดยในช่วงที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ได้ประสานหน่วยงานองค์กรภาครัฐเอกชน และมีมาตรการเชิงรุกในการควบคุม ป้องกันในพื้นที่ พร้อมทั้งย้ำว่าโรคนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะในโค กระบือ ไม่ติดต่อจากสัตว์สู่คน หรือสัตว์สู้คนเเต่อย่างใด ปัจจุบันพบการระบาดของโรค “ลัมปีสกิน” ในประเทศไทยเเล้วเกือบ 20 กว่าจังหวัด หลักๆ ได้แก่ กาฬสินธุ์  นครพนม  มหาสารคาม ขอนแก่น  มุกดาหาร  บุรีรัมย์  ยโสธร  ศรีสะเกษ  สุรินทร์  อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาญจนบุรี นครปฐม #ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี  ราชบุรี สุพรรณบุรี และเชียงราย ส่วนสาเหตุหลักๆที่ทำให้โรคแพร่ระบาดไปในหลายพื้นที่ เกิดจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ รวมถึงพาหะนำโรคที่สำคัญ เช่น แมลงดูดเลือด ยุง แมลงวัน และเห็บ เป็นต้น ระวัง ! เขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ! มุกดาหารประกาศหลัง “โรคลัมปี สกิน” ระบาด