ปล่อยลูกเล่นเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ เสริมทักษะและพัฒนาการ

การให้ลูกในวัยซุกซนได้เรียนรู้ที่จะทำอะไรด้วยตนเอง ย่อมเป็นการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการ ให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจกับวัยที่กำลังเรียนรู้ ผู้ปกครองไม่ควรห้ามโน่นห้ามนี่ด้วยความกลัวว่าจะสกปรกเลอะเทอะ เพราะยิ่งเลอะยิ่งได้เรียนรู้ การเล่นเลอะเทอะสำคัญต่อพัฒนาการของลูกในหลายๆด้าน Messy Play คือการปล่อยให้ลูกเล่นสกปรกเลอะเทอะได้เต็มที่ เช่น ละเลงสี กระโดดเล่นในโคลน เล่นโฟม เล่นน้ำ ทราย เส้นสปาเก็ตตี้ย้อมสี เล่นตัวปั๊มหมึกปั๊ม แป้ง และอื่นๆ เด็กๆจะรู้จักสัมผัสต่างๆ  ลูกจะรู้จัก เย็น ร้อน เหนียวหนืด ได้อย่างไรถ้าเขาไม่เคยได้สัมผัส สิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาและการรับรู้ค่ะ พวกเขาไม่ต้องมีกรอบว่าจะต้อง “สร้าง” อะไร หรือทำผลงานในรูปแบบไหน ทำให้สำรวจพื้นผิว อุปกรณ์ หรือสิ่งต่างๆรอบตัวได้เต็มที่ในการเล่น ซึ่งเป็นสกิลที่สำคัญมากในการเรียนรู้เมื่อโตขึ้น เด็กๆได้ปลดปล่อยความเครียด และแสดงอารมณ์และจินตนาการอย่างเต็มที่