เคาะแล้ว…!! ลดเงินสมทบผู้ประกันตน ต่อไปอีก 3 เดือน

เคาะแล้ว…!! ลดเงินสมทบผู้ประกันตน ต่อไปอีก 3 เดือน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และ ประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน […]