ไม่อยากเอาเปรียบลูกค้า? ร้านดังเชียงใหม่ประกาศ สู้ไม่ไหวเลิกขายเมนูนี้!

  เป็นที่ฮือฮาอย่างมาก จากสถานการณ์ราคาเนื้อหมูปรับราคาแพงขึ้นส่งผลกระทบกับผู้ค้าและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ช่วงเดือน ธ.ค. 64 ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ ร้านค้า ร้านอาหาร […]