สนช. รับหลักการวาระที่ 1 ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 พันล้านล้านบาท

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันที่ 7 มิถุนายน ลงรับมติรับหลักการวาระที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ภายหลังรัฐมนตรีชี้แจงตอบข้อซักถามของสมาชิกแล้ว โดยมีสมาชิก สนช. เห็นด้วย 197 ต่อ 0 งดออกเสียง 3 ขั้นตอนจากนี้ จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 50 คน โดยเป็นตัวแทนจากรัฐบาล 10 คน และสนช. 40 คน กำหนดเวลาดำเนินการภายใน 90 วัน แปรญัตติ 15 วัน กำหนดประชุมนัดแรกวันที่ 8 มิ.ย. โดยที่ประชุมใช้เวลาพิจารณาประมาณ 8 ชั่วโมง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวขอบคุณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ที่ผ่านหลักการวาระแรก ร่าง […]