เยียวยาประกันสังคม “ม.39-ม.40” กลุ่มตกหล่น เร่งแก้ผูกพร้อมเพย์ด่วน

ตรวจสอบสิทธิเยียวยา ม.39-ม.40 ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th กลุ่มตกหล่นกว่า 2 แสนรายรีบผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนด่วน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้าการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ใน 29 จังหวัด มีสถานะเป็นผู้ประกันตน 39 และ มาตรา 40 โดยสมบูรณ์ (สมัครและชำระเงินสมทบ) ซึ่งผู้ประกันตนทั้ง 2 มาตรานี้เป็นกลุ่มแรงงาน ที่ไม่มีนายจ้าง ผลการโอนเงินเยียวยาที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคม ได้โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 คนละ 5,000 บาท ไปแล้วจำนวน 5,848,254 คน โอนสำเร็จจำนวน 5,595,813 คน คิดเป็นเงินจำนวน 27,979,065,000 บาท และพบว่าโอนไม่สำเร็จจำนวน 252,441 คน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใย และกำชับให้ตน ดูแลแรงงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมนี้ตนได้มอบหมายให้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เร่งประชาสัมพันธ์มายังผู้ประกันตน ที่ตกหล่นในการโอนเงิน หากเช็คแล้วว่าเงินยังไม่เข้าบัญชี ให้รีบไปติดต่อธนาคารด่วน ผู้ที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน หรือเปลี่ยนจากพร้อมเพย์เบอร์โทรศัพท์เป็นพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับเงินโอนเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ เช่น บัญชีปิด หรือยังไม่เปิดบัญชี ก็ให้รีบไปติดต่อธนาคาร และดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ นายจ้างและผู้ประกันตน ทุกมาตรา ทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ https://www.sso.go.th/eform_news/ และ ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 19 จังหวัดที่ขยายวันสมัครและชำระเงินถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เมื่อระบบประมวลผลข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งวันที่การโอนเงินให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ข่าวที่เกี่ยวข้อง ม.40…!! จะส่งต่อ หรือ ไม่ส่งต่อไม่มีการบังคับ ได้ 5,000 บาททุกคน ต่อไปเป็นเพียงการรักษาสิทธิเท่านั้น เช็คด่วน ! ประกันสังคม ม.39-ม.40 รับเยียวยา 5000 บาท อีกรอบ

นักเรียน-นักศึกษา เฮ!รัฐบาลแจงมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา โอนแล้ว 2.17 หมื่นล้าน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีมาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ดำเนินการโดยมีความคืบหน้าดังนี้ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้เริ่มการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการ “อว.ลดค่าเทอม” แล้วตั้งแต่ 26 ส.ค. 64 สำหรับมหาวิทยาลัยและสถาบันที่ได้จัดส่งข้อมูลผ่านการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง ขณะนี้มีจำนวน 29 แห่ง รวมเป็นเงิน 2,250 ล้านบาท ซึ่งมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาจะนำไปใช้ลดค่าเทอมและค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 ในสัดส่วนเงินสนับสนุนจากรัฐบาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ซึ่งทางกระทรวงฯ ได้เร่งติดตามและตรวจสอบระบบการเบิกจ่ายเงินอย่างใกล้ชิดเงินทุกบาทที่รัฐบาลสนับสนุนต้องถึงมือนิสิตนักศึกษา คืนให้กับคนที่ได้ชำระค่าเทอมและค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว หรือใช้ลดค่าเทอมและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ที่กำลังจะชำระเงิน โดยมหาวิทยาลัยไม่เก็บเงินดังกล่าวไว้แต่อย่างใด ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้เร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักศึกษาส่งมาที่กระทรวงโดยเร็ว เพื่อดำเนินการอนุมัติเบิกจ่ายแก่สถาบันที่เหลือ อีกประมาณ 100 กว่าแห่ง ให้เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาต่อไป ข่าวที่เกี่ยวข้อง เช็กเลย วันนี้ประกันสังคม โอนเงินเยียวยา 2500 บาทเข้าให้แล้วในพื้นที่ 16 จังหวัด เช็คเวลาเงินเข้า ตรวจสอบสิทธิเยียวยา ม.33-ม.39-ม.40 เวลาโอนเงินของแต่ละธนาคาร ส่วนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 2,000 บาท กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณ จำนวน 1.95 หมื่นล้านบาท สำหรับเด็กนักเรียน 9.79 ล้านคน เมื่อ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา และทำการจัดสรรไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลแล้ว ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยแต่ละสำนักงานจะโอนเงินไปให้โรงเรียนภายใต้สังกัดต่อไป และโรงเรียนจะโอนเงินหรือจ่ายเป็นเงินสด (หากไม่สามารถโอนเงินได้) ถึงมือผู้ปกครองตั้งแต่วันที่ 1-7 ก.ย.นี้ ทั้งนี้ ผู้ปกครองที่ไม่ได้รับเงินภายในเวลาดังกล่าว ขอให้ติดต่อโรงเรียนที่บุตรหลานศึกษาอยู่ หรือโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1579 หรือ 1693 “นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทั้งสองกระทรวง ติดตามตรวจสอบระบบการจ่ายเงินอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน ไม่ให้มีการทุจริต ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและต้องถึงมือผู้ปกครอง นักเรียนและนักศึกษาอย่างครบถ้วน” รองโฆษกรัฐบาล ระบุ

มีข่าวดีมาบอก ! ประกันสังคมเปิดทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ม.39-ม.40 ในวันที่

เปิดทบทวนสิทธิ มีข่าวดี!! สำหรับผู้ประกันตน มาตรา39 และ 40 ประกันสังคมเตรียมเปิดช่องทบทวนสิทธิ สำหรับผู้ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา รอบแรกพื้นที่ 29 จังหวัด คาดเริ่ม 15 ก.ย.นี้สำนักงาน ประกันสังคม โพสต์ข้อความแจ้งข่าว ระบุ ว่า เตรียมเปิดช่องทบทวนสิทธิ สำหรับผู้ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา มาตรา 39 และมาตรา 40 – สำหรับผู้ประกันตนที่เข้าเงื่อนไขรับเยียวยา ตามมติครม. แต่พลาดสิทธิในรอบแรก (29 จังหวัด ) – สามารถเข้ามาขอทบทวนสิทธิ ได้ตามช่องทางที่ทางประกันสังคมฯ จัดไว้ คาดเริ่มขอทบทวนสิทธิได้ในวัน ที่ 15 กันยายน 2564 นี้ เป็นต้นไป ข่าวที่เกี่ยวข้อง เช็กได้แล้ว ! ประกันสังคมเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ ม.39และม.40รับเงินเยียวยา5000บาท ประกันสังคม ย้ำ !! ม.33 ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา รีบผูกพร้อมเพย์ ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ 1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 39) หรือ ตรวจสอบสิทธิ โครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 40) 2. เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตน 3. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และกรอกรหัสให้ตรงตามรูปที่กำหนด 4. จากนั้นกดค้นหา 5. ระบบจะแสดงผลการค้นหา พร้อมระบุจะอัปเดต ข้อมูลล่าสุด ตามวันเวลาที่กำหนดอีกครั้ง  

เช็กได้แล้ว ! ประกันสังคมเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ ม.39และม.40รับเงินเยียวยา5000บาท

ล่าสุดวันที่ 13 ส.ค. 2564 สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู่ประกันตนมาตรา 40 สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา 5,000 บาทแล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 ตรวจสอบสิทธิเยียวยา ม.39ตรวจสอบสิทธิเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 ตรวจสอบสิทธิเยียวยา ม.40 หรือ กดตรวจวสอบสิทธิเยียวยา https://www.sso.go.th/eform_news/ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ 1.เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือก “ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 39)”, “ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 40)” 2.เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตน 3.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสตามรูปที่กำหนด 4.กดค้นหา 5.ระบบจะแสดงผลการค้นหา พร้อมระบุจะอัปเดตข้อมูลล่าสุดตามวันเวลาที่กำหนดอีกครั้ง   ข่าวที่เกี่ยวข้อง อย่าลืมขั้นตอนนี้…!! สมัครประกันสังคม มาตรา 40 ไม่เช่นนั้นอดได้ 5,000บ. ประกันสังคม ย้ำ !! ม.33 ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา รีบผูกพร้อมเพย์   ประกันสังคม เปิดตรวจสอบสิทธิ โครงการเยียวยานายจ้าง-ผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 แล้ว ประกันสังคม เปิดตรวจสอบสิทธิ โครงการเยียวยานายจ้าง-ผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 แล้ว 2.เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตน 3.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสตามรูปที่กำหนด เปิดตรวจสอบสิทธิเยียวยา ม.39 ม.40 เช็ก www.sso.go.th รับ 5,000   ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและสมัคร ม. 40 ใน 3 จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) และ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ( เช่น กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี และจังหวัดอื่นๆ ) ยังสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบงวดแรก ได้ภายในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ เนื่องจากขณะนี้มีผู้ประกอบอาชีพอิสระในหลายจังหวัดสมัครและชำระเงินไม่ทัน ซึ่งจะมีการประกาศวันจ่ายเงินเข้าบัญชีอีกครั้ง สำนักงานประกันสังคม จึงขอย้ำ ผู้ที่สมัครให้รีบดำเนินการชำระเงินโดยด่วน หลากหลายช่องทาง เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-11 ที่ เทสโก้โลตัส บิ๊กซี เคาน์เตอร์ หรือผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเน้นย้ำ ฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทาง  

ประกันสังคม ย้ำ !! ม.33 ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา รีบผูกพร้อมเพย์

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้เห็นความยากลำบากและมีความห่วงใยพี่น้องแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงมีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ “ล็อกดาวน์” ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา เพิ่มเติม จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ข่าวที่เกี่ยวข้อง เช็กสิทธิเยียวยา ผู้ประกันตน ม.33 แจกเงิน 2,500 บาท อีก 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธยา   เตรียมรับเงิน ผู้ประกันตน ม.33 เตรียมรับเงินเยียวยา ผ่านพร้อมเพย์ 4 ส.ค.64 สำหรับภาพรวมการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 13 จังหวัด 9 กิจการ เป็นที่น่าพอใจ จากรายงานของประกันสังคมพบว่า โอนเงินแล้ว 2,399,459 ราย เป็นเงิน 5,998,647,500 บาท ซึ่งไม่มีอะไรติดขัด มีเพียงผู้ประกันตนประมาณ 200,000 ราย ที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน ซึ่งกำลังเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้แล้วเสร็จ เพื่อที่จะเริ่มดำเนินการโอนเงินให้ในรอบต่อไป โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th/eform_news/ อย่างไรก็ตาม ได้รายงานภาพรวมการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 13 จังหวัดให้ท่านนายกรัฐมนตรีทราบแล้ว และท่านพอใจในภาพรวมที่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพในครอบครัวให้ก้าวข้ามสถานการณ์โควิดไปให้ได้ ตามนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง.

1 2