มาแล้ว! ประกันสังคม แจงข้อข้องใจ สมัคร “ผู้ประกันตนมาตรา 40” ไม่กระทบสิทธิ “บัตรทอง” และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สมัครแล้ว !

มาแล้ว! ประกันสังคม แจงข้อข้องใจ สมัคร “ผู้ประกันตนมาตรา 40” ไม่กระทบสิทธิ “บัตรทอง” และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สมัครแล้ว ! ประกันสังคม แจงข้อข้องใจ สมัคร “ผู้ประกันตนมาตรา 40” ไม่กระทบสิทธิ “บัตรทอง” และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สมัครแล้ว ! ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เพิ่มขึ้นด้วย สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงถึงกรณีที่ผู้ถือบัตรทอง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หรือสวัสดิการแห่งรัฐต่าง ๆ เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว ยืนยัน ! ไม่มีผลกระทบ และใช้สิทธิการรักษาพยาบาลร่วมกับบัตรทอง และสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆ ที่เคยได้รับได้เหมือนเดิม แต่สิ่งที่ได้เพิ่ม เช่น มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย หรือสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท จากสำนักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน […]

ถูกเลิกจ้าง ลาออก สิ้นสุดสัญญาจ้าง “รับเงินประกันสังคม”

ถูกเลิกจ้าง ลาออก สิ้นสุดสัญญาจ้าง “รับเงินประกันสังคม”ได้ สูงสุดเดือนละ 7500 เพียงทำตามนี้ สำหรับผู้ที่กำลังว่างงานอยู่ ในกรณีที่คุณตกงาน ลาออกคุณสามารถรับเงินประกันสังคมได้สูงสุดถึงเดือน ละ 7,500 บาทเลยโดยมีรายละเอียดและวิธีตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เน้นย้ำนะ อ่านให้เข้าใจอ่านให้รู้เรื่อง จะได้ไม่เสียประโยชน์ สำหรับพนักงานคนไหนที่ทำงานประจำและมี การส่งเงินประกันสังคม แต่ต่อมานั้นได้เกิดกรณีกลายเป็นคนว่างงาน หลังจากนี้ให้คุณไปที่สำนักงานประกันสังคม เพื่อที่จะทำการกรอกเอกสารและรอรับเงินชดเชย จากกรณี ที่คุณได้ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง วิธีการและขั้นตอนตามสิทธิที่คุณควรได้นั้นมีดังต่อไปนี้ หลักเกณฑ์ที่จะทำให้คุณได้สิทธิ ได้แก่ 1. ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน 2. ถูกเลิกจ้าง ลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย 3. ต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างงาน (หากยื่นสิทธิ เกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง) สิทธิที่จะได้รับเมื่อว่างงาน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ   1. กรณีถูกเลิกจ้าง […]