โฆษกกระทรวงการคลัง เผยแล้วเรื่องเงินเยียวยา จะได้ 3 เดือนหรือ 6 เดือน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เคยให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงการคลัง จะจ่ายเงินเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพียง 3 เดือนเท่านั้น เป็นเงิน 15,000 บาท และไม่มีการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเป็น 6 เดือน 30,000 บาท ซึ่งเป็นข่าวเฟคนิวส์ ส่วนรอบการโอนเงินในแต่ละเดือน นายลวรณ เคยระบุว่า การโอนเงินจะตรงกับวันของเดือนก่อนๆ คือหากได้รับเงินในวันที่ 12 เมย. และ 12 พค. เงินเยียวยารอบ 3 ก็จะเข้าในวันที่ 12 มิย. ซึ่งสามารถตรวจสอบกับทางธนาคารได้เลย และยืนยันว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 15 ล้านกว่าคน จะได้รับเงินเยียวยา 15,000 บาททุกคน สำหรับผู้ที่อยู่ในขั้นตอน โอนเงินไม่สำเร็จ ก็จะมีการโอนซํ้าทุกสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มนอกจาก 15 ล้านกว่าคนกลุ่มอาชีพอิสระ ได้แก่ กลุ่มตกหล่น กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ […]