ยูเอ็นจัดให้ ไทย อยู่ในกลุ่มประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก

ใน วันสิ่งแวดล้อมโลก ทางสหประชาชาติได้จัดทำรายงานเรื่อง “ปัญหาพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง-แนวทางสู่ความยั่งยืน” ออกมาเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วโลกตระหนักถึงขยะพลาสติกที่เป็นภัยคุกคามสิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น หลอดกาแฟ และสำลีแบบพันก้านพลาสติก หรือคอตตอนบัตต์ จากรายงานระบุว่า ปัจจุบันมีถุงพลาสติกราว 5 ล้านล้านใบที่ถูกใช้ทั่วโลกในแต่ละปี ซึ่งส่วนใหญ่กลายเป็นขยะพลาสติก และตามรายงานขององค์กร Ocean Conservancy ที่เผยแพร่เมื่อปีที่แล้ว รายงานว่า แต่ละปีมีขยะพลาสติกราว 8 ล้านตันที่ถูกทิ้งในมหาสมุทรทั่วโลก ทำให้ขณะนี้มีขยะอยู่ในมหาสมุทรต่างๆ แล้ว ราว 150 ล้านตัน ทั้งนี้ รายงานชิ้นดังกล่าวยังบ่งชี้ด้วยว่า จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย คือกลุ่มประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก และมากกว่าประเทศที่เหลือทั้งหมดรวมกันด้วยซ้ำ ขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ทิ้งขยะพลาสติกเป็นปริมาณมหาศาลเช่นกัน คือมากกว่า 33 ล้านตัน โดยในจำนวนนี้มีไม่ถึง 10% ที่ถูกนำไปรีไซเคิลใช้ใหม่

1 2