ประชาชนทยอยต่อแถว เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อเนื่อง ล่าสุดยอดรวม 51 วัน กว่า 3.42 ล้านคน

บรรยากาศการเปิดให้เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ยังคงประชาชนเดินทางมารอต่อแถวเพื่อผ่านจุดคัดกรอง  เพื่อชมพื้นที่โดยรอบของพระเมรุมาศ และนิทรรศการ 6 อาคารจำนวนมาก  โดยมีกลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจ ได้คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้ โดยบรรยากาศยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่ กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.)ได้สรุปยอดประชาชนที่เดินทางเข้าชมนิทรรศการ พระเมรุมาศ เมื่อวานที่ผ่านมามีจำนวน 53,020 คน และยอดรวม 51 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,426,826 คน ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ได้เตรียมรื้อพระเมรุมาศกลางเดือนมกราคมปีหน้า ก่อนเคลื่อนไปเก็บพิพิธภัณฑ์ถาวรเพื่อจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ ในหลวง ร.9 ที่คลอง 5 รังสิต  โดยในวันที่ 30-31 ธันวาคมนี้ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ กรมศิลปากรจะจัดแสดงโขนครั้งใหญ่ โดยเริ่มแสดงตั้งแต่เวลา 19 นาฬิกา เป็นต้นไป ที่มา – PPTV