นักฟิสิกส์และนักเคมีระดับโลก รวมตัวแลกเปลี่ยนความคิด จนมีภาพถ่ายที่ฉลาดที่สุดในโลก (ภาพประวัติศาสตร์) 

นักฟิสิกส์และนักเคมีระดับโลก รวมตัวแลกเปลี่ยนความคิด จนมีภาพถ่ายที่ฉลาดที่สุดในโลก (ภาพประวัติศาสตร์)  งานประชุม Solvay Conference เป็นการรวมสุดยอดนักฟิสิกส์และนักเคมีระดับโลกมาประชุมแลกเปลี่ยนความคิดกันที่ประเทศเบลเยียม ภาพประวัติศาสตร์นี้ถูกถ่ายในปี ค.ศ. 1927 ในงานประชุมSolvay ครั้งที่ 5 ซึ่งหลายคนกล่าวกันว่าเป็นภาพถ่ายที่ฉลาดที่สุดในโลก เพราะในภาพมีนักฟิสิกส์และนักเคมีที่สร้างผลงานระดับโลกมากมาย ก่อนจะไปดูกันว่ามีใครกันบ้าง ลองดูภาพแล้วเช็คหน่อยว่ารู้จักนักวิทยาศาสตร์ในภาพนี้กันกี่คน แถวหน้าสุด จากซ้ายมาขวา . Irving Langmuir ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีจากการบุกเบิก surface chemistry และโด่งดังจากผลงานด้านการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมและโมเลกุล . Max Planck ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์จากการบุกเบิกทฤษฎีควอนตัม เขาเป็นคนแรกที่เสนอแนวคิดเรื่องพลังงานที่ปลดปล่อยจากวัตถุดำมีค่าไม่ต่อเนื่อง (quanta) . Marie Curie รางวัลโนเบลสองครั้งในชีวิตทั้งสาขาฟิสิกส์และเคมี จากการศึกษาธาตุกัมมันตรังสี และการสกัดธาตุเรเดียมกับโพโลเนียมมาศึกษา . Hendrik Lorentz ได้รับรางวัลโนเบลจากการค้นพบและอธิบายปรากฏการณ์ Zeeman effect . Albert Einstein ผู้สร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป รวมทั้งอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ . Paul Langevin ผู้คิดค้น […]