มีกินมีใช้ทั้งปี! “วราวุธ” ส่งมอบโครงการน้ำบาดาล ให้ชาวด่านนาขาม

ตัดวงจรภัยแล้ง! ‘วราวุธ’ ส่งมอบโครงการน้ำบาดาลช่วยชาวบ้านด่านนาขาม จ.อุตรดิตถ์ ให้พันชีวิตมีน้ำกิน น้ำใช้ตลอดปี มีเป้าหมายหมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง 70 แห่ง เมื่อวันที่ 22 ม.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ลงพื้นที่จ.อุตรดิตถ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน ที่บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ 1 ใน 70 หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและคณะผู้บริหาร และมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ นายวราวุธ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำกินน้ำใช้ หรือน้ำเพื่อการเกษตรก็ตาม ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรฯ มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนิน “โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน” ในหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยแล้งและพื้นที่ขาดแคลนน้ำ จำนวน 70 แห่ง […]

ฟ้าเมตตา! หนุ่มชาวบ้านมะค่า ดีใจสุดขีดที่ฝนตกหนัก ออกมาเล่นน้ำฉลอง หลังประสบภัยแล้งยาวนานถึง 2 ปี

หนุ่มใหญ่ชาวโคราชคนหนึ่ง รู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างหนักในช่วงเย็นวานนี้ (16 ส.ค.) ถอดเสื้อ นุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียว อาบน้ำท่ามกลางสายฝนอย่างสนุกสนาน ที่บริเวณลานอเนกประสงค์แห่งหนึ่งในตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา นายสนาม ลิ้มกลาง เป็นชาวบ้านบ้านมะค่า อำเภอโนนสูง ระบุว่าสาเหตุที่ออกมาอาบน้ำท่วมกลางสายฝนอย่างนี้ เพราะรู้สึกดีใจสุดขีด ที่มีฝนตกลงมาหนักมากในพื้นที่อำเภอโนนสูง หลังจากประสบภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานถึง 2 ปี ชาวบ้านต้องซื้อน้ำไว้อุปโภคบริโภค ส่วนเกษตรกรก็ขาดน้ำทำนาทำไร่ ฝนตกหนักครั้งนี้นานกว่า 1 ชั่วโมง จึงได้ออกมาเล่นน้ำฝนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ที่ฟ้าได้เมตตาประทานน้ำฝนลงมาช่วยชาวบ้านและชาวไร่ชาวนาในพื้นที่ อย่างไรก็ตามการที่ฝนตกหนักแบบนี้ส่งผลให้พื้นที่เกษตร กว่า 15,000 ไร่ ที่ประสบภัยแล้งมานานหลายเดือน มีน้ำหล่อเลี้ยงทำให้เริ่มฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง ส่วนชาวบ้านก็รองน้ำกักเก็บไว้ใช้ในครัวเรือนได้จำนวนมาก.

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แล้งหนัก น้ำแห้งจนเห็นชุมชนเก่า บ้านเรือน ที่ถูกน้ำท่วมจมอยู่ใต้บาดาล

วันที่21 กรกฎาคม 2562 นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังคงวิกฤต หลังจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ล่าสุดปริมาณน้ำสะสมอยู่ในอ่างเก็บน้ำร้อยละ 4.82 เปอร์เซ็นต์ หรือมีน้ำสะสมอยู่ที่ 46 ล้าน ลบ.ม. จากความจุทั้งหมดที่ 960 ล้านลบ.ม. โดยไม่มีฝนตกลงมาในลุ่มน้ำป่าสักเลยทำให้ไม่มีน้ำไหลลงอ่างของเขื่อน แต่ทางเขื่อนป่าสักจำเป็นต้องระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนเพื่อรักษาระบบนิเวศและใช้ในการอุปโภคบริโภค จากสภาพน้ำที่ลดลงของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในปีนี้ทำให้มองเห็นชุมชนเก่าบ้านเรือนวัดที่ถูกน้ำท่วมจมอยู่ใต้เขื่อนโผล่ขึ้นมาให้ได้เห็นอีกครั้งในรอบหลายปีและจะเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดของเขื่อนช่วงน่าแล้ง สำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ในปีนี้มีปริมาณน้ำน้อยเท่ากับปี 2558 ที่แล้งหนักมีปริมาน้ำสะสมอยู่ในระดับเดียวกันและขณะนี้ทางเขื่อนป่าสักได้มีการทำกาลักน้ำเพื่อผันน้ำไปช่วยหมู่บ้านท้ายเขื่อนให้ใช้ในการอุปโภคบริโภคเนื่องจากปัจจุบันปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้อยกรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่10 จึงได้ดำเนินการส่งน้ำให้กับพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดลพบุรีได้แก่อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกเจริญ และอำเภอโคกสำโรงโดยทำการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ส่งน้ำตามระบบท่อไปยังพื้นที่ดังกล่าวอำเภอละ 10,000 ไร่รวมพื้นที่กว่า30,000 ไร่ ในขณะที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำได้ลดระดับลงจึงส่งผลให้การเดินเครื่องสูบน้ำทำได้อย่างจำกัดจากปกติเคยสูบได้วันละประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรแต่ตอนนี้สูบได้เพียงวันละประมาณ 8,333 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้นถึงอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ยังคงเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของราษฎรในพื้นที่

แล้งหนัก! เกษตรกรปากน้ำโพเสียหายหนัก “ข้าวโพด” ยืนต้นตายกว่า 2 หมื่นไร่!

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง หลังจากฝนทิ้งช่วงมานานทำให้พืชไร่ที่ปลูกไว้ได้รับความเสียหายกว่า 20,000 ไร่ บางรายข้าวโพดยืนต้นตาย ผลผลิตได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก หากไม่มีฝนตกมาในพื้นที่คาดจะมีผลผลิตเสียหายอีกหลายหมื่นไร่ เบื้องต้นทางอำเภอได้ขอฝนหลวงไปแล้ว แต่เนื่องจากช่วงนี้มีลมแรงตลอดเวลาทำให้ฝนเทียมที่ขอไปตกไม่ตรงเป้าหมาย เกษตรกรวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ ด้านนายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่เกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของไร่ข้าวโพด ต.แม่วงก์ อันเกิดจากภัยแล้งฝนทิ้งช่วง ข้าวโพดที่กำลังจะออกดอกหัว และออกดอกหัวแล้ว คาดว่าเสียหาย 100% ส่วนข้าวโพดที่ต้นยังเล็กถ้าได้รับน้ำฝนอาจได้ผลผลิต ต้องดูกันต่อไปว่าฝนจะตกตอนไหน ถ้าหากภายใน 7 วันฝนไม่ตก ผลผลิตก็จะเสียหายทั้งหมด พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ คาดว่าจะต้องประกาศภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งนี้ ด้านเกษตรกรบอกว่าปกติตั้งแต่เข้าพรรษามาจะมีฝนตกในพื้นที่ตลอด แต่มาในปีนี้กลับไม่มีฝนตกเป็นเวลานาน ทำให้ข้าวโพดที่ปลูกต่างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเล็กหรือใหญ่ก็เสียหายหมด ผลผลิตที่ได้ไม่คุ้มทุน พ่อค้าก็ไม่ซื้อเพราะขนาดของเมล็ดไม่ผ่านมาตรฐาน คาดว่าในปีนี้หากยังไม่มีฝนตกในพื้นที่คงได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า