ยังมีอีก!! 18ล้อขวางเลน “รถฉุกเฉิน”

  ยังมีอีก!! 18ล้อขวางเลน รถฉุกเฉิน รถพยาบาลโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ ได้ทำการ Refer ส่งต่อ ผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ มีภาวะตกเลือด จึงจำเป็นต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพุทธโสธร เป็นการด่วน เนื่องจากเสียเลือดจำนวนมาก ในระหว่างที่นำส่งนั้น รถพยาบาลโรงพยาบาล บ้านโพธิ์ ได้เปิดไฟฉุกเฉิน พร้อมเสียงไซเรน ในการนำส่งปรากฏว่า รถพ่วง 18 ล้อ ขวาง ทางในเลนขวา บนถนนเส้นฉะชิงเทรา – พนัสนิคม ขาเข้าเมือง ในระหว่างนั้น เจ้าหน้าที่ พยายามเปิดเสียงไซเรน เพิ่มแต่ก็ไม่ยอมหลบทาง จึงถึงจุดหนึ่งซึ่งสามารถที่จะแซงได้ *คิดว่าจะหมดไปแล้ว เรื่องขวางรถฉุกเฉิน* ******************* (ขอขอบคุณ ที่นี่แปดริ้ว)