ชาวพังงาเดือดร้อนกว่า 100 ครอบครัว เจอฝนหนักถล่ม อ.ทับปุด

เกิดเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรง ในเขตพื้นที่ อ.ทับปุด จ.พังงา ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่ง ว่าที่ ร.อ.พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอทับปุด พร้อมปลัดอำเภอทับปุด, นายก อบต., ปลัด อบต., เจ้าหน้าที่ อบต.ในพื้นที่, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิก อส.กองร้อย, อส.อ.ทับปุด, สมาชิก อบต. ในแต่ละพื้นที่ ได้ออกสำรวจ ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ พบความเสียหายดังนี้ ต.มะรุ่ย หมู่ที่ 2 ไม้ล้มทับบ้านได้รับความเสียหาย จำนวน 2 หลัง, หมู่ที่ 4 ต้นไม้ล้มขวาง ถ.เส้นทับปุด – อ่าวลึก, หมู่ที่ 6 ลมพัดหลังคาบ้านปลิวได้รับความเสียหาย จำนวน 1 หลัง, ต.ถ้ำทองหลาง หมู่ที่ 1 ไม้ล้มทับตีหลังคาบ้าน ได้รับความเสียหายจำนวน 2 หลัง คือบ้านนางเพ็ญศรี ทองมี และบ้านนายพงษ์ศักดิ์ โอชาผล และลมพัดหลังคาบ้านปลิวได้รับความเสียหายจำนวน 1 หลัง คือบ้านของนางสาลี แสวงทันยะ ต.บ่อแสน หมู่ที่ 1 ต้นไม้ล้มทับสายไฟขาด หมู่ที่ 3 ลมพัดหลังคาปลิวได้รับความเสียหาย จำนวน 2 หลัง นอกจากนี้ยังพบถนนถูกน้ำกัดเซาะเป็นร่อง สัญจรลำบาก จำนวน 3 สาย และหอพักโรงเรียนปอเนาะฯ หลังคาปลิวได้รับความเสียหาย หมู่ที่ 5 ลมพัดหลังคาปลิว ได้รับความเสียหายจำนวน 1 หลัง คือบ้านนายจักรพงษ์ กสิรักษ์ ต.โคกเจริญ, หมู่ที่ 3 ต้นปาล์มน้ำมันล้มพาดสายไฟ ซอยศาลาหมู่บ้าน, หมู่ที่ 4 ต้นไม้ล้มขวางทางเส้นทับปุด-พนม จำนวน 2 จุด, หมู่ที่ 5 ต้นไม้ล้มทับบ้านเสียหาย จำนวน 1 หลัง, หมู่ที่ 6 ต้นไม้ล้มทับบ้านเสียหาย จำนวน 4 หลัง เสาไฟฟ้าหักโค่น, หมู่ที่ 7 ต้นไม้ล้มขวางทางเส้นทับปุด – พนม จำนวน 2 จุด, หมู่ที่ 8 ต้นไม้ล้มทับบ้านเสียหาย จำนวน 1 หลัง จากเหตุการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ อ.ทับปุด จ.พังงา มีราษฎรที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนประมาณ 100 คน 15 ครัวเรือน อพยพไปอยู่บ้านญาติ 3 คน 1 ครัวเรือน