โปรดเกล้าฯ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏทั่วประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. นายฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้รับหนังสือแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 ภาคเช้า เวลา 10.00 น. และภาคบ่าย เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ในหลวง ร.9 ท่านจะทรงยืนหยัดพระราชประสงค์ โดยทรงอยากใกล้ชิดกับบัณฑิตแต่ละคน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการบรรยาพิเศษของ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เปิดเผยถึงสาเหตุที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตด้วยพระองค์เอง หนึ่งในเหตุการณ์ ที่น่าจดจำของ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าในเวทีบรรยายพิเศษ เรื่อง ใต้ร่มพระบรมราชูปถัมภก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรัชกาลที่ 9 คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสอนบัณฑิตตามพระราชประสงค์ให้เป็นแบบอย่าง ด้วยการที่ทรงพระราชทานปริญญาบัตรต่อเนื่องกันหลายวัน วันละหลายชั่วโมงนั้น เพราะต้องการสอนให้บัณฑิตรู้ว่า คนเราบางครั้งเราก็ต้องทำอะไรที่ไม่ใช้ความสุขของตัวเอง ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง บอกด้วยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงอธิบายกับราชเลขาธิการว่า ท่านจะทรงยืนหยัดพระราชประสงค์ โดยทรงอยากใกล้ชิดกับบัณฑิตแต่ละคน พระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้างหนึ่ง มือของบัณฑิตข้างหนึ่งจับอยู่บนกระดาษแผ่น ซึ่งมีความหมายไม่ใช่แค่กระดาษที่ใช้รับรองวุฒิการศึกษา เพียงเท่านั้นหาก นับแต่ปี 2493 ถึง 2541 หรือเกือบ 50 ปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ มากกว่า 190,000 คน ที่มา – nationtv