อยุธยา พบหญิงวัย 79 ป่วยโควิดดับ ติดเชื้อรายใหม่ 20 ราย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จ.พระนครศรีอยุธยา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 20 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 417 ราย รักษาตัวตามโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และHospitel หรือศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด19 จำนวน 261ราย รักษาตัวหายแล้ว 94 ราย จากการสอบสวนโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 43 ราย ส่งตรวจหาเชื้อ อยู่ระหว่างรอผลตรวจ สำหรับผู้ป่วยที่พบ 20 ราย ส่วนใหญ่เป็นการสัมผัสใกล้ชิดกับคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน โดยมีรายละเอียดของผู้ป่วยทั้ง 20 รายดังนี้ รายที่ 398 เด็กชายไทยอายุ 7 ปี อ.วังน้อย สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 392 รายที่ 399 หญิงไทยอายุ 70 ปี อ.วังน้อย […]

อยุธยาฯ พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 14 ราย มาจากคนในครอบครัว-เพื่อนร่วมงาน

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.64 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้นอีก 14 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 339 ราย รักษาตัวตามโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel หรือศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด19 จำนวน 229 ราย รักษาตัวหายแล้ว 49 ราย จากการสอบสวนโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 175 ราย ส่งตรวจหาเชื้อ อยู่ระหว่างรอผลตรวจ สำหรับผู้ป่วยที่พบ 14 ราย พบว่าเป็นการสัมผัสติดเชื้อกับคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และเดินทางไปร่วมกิจกรรมในพื้นที่เสี่ยง โดยมีรายละเอียดของผู้ติดเชื้อทั้ง 14 รายดังนี้ รายที่ 326 หญิงไทยอายุ 31 ปี อ.บางปะหัน สัมผัสผู้ป่วย จ.ชลบุรี รายที่ 327 หญิงไทย อายุ […]

อยุธยา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 12 ราย พบติดเชื้อจากคนในครอบครัว-ไปตลาดกุ้ง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้นอีก 12 ราย มีผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 280 ราย รักษาตัวตามโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และHospitel หรือศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด19 จำนวน 207 ราย รักษาตัวหายแล้ว 73 ราย จากการสอบสวนโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 142 ราย ส่งตรวจหาเชื้อ อยู่ระหว่างรอผลตรวจ สำหรับผู้ป่วยที่พบ 12 ราย พบผู้ป่วย 1 ราย เดินทางไปซื้อของที่ในตลาดกลางเพื่อการเกษตรกร (ตลาดกุ้ง) และพบผู้ป่วยอีก 3 ราย สัมผัสผู้ป่วยเป็นพนักงานรับออเดอร์ของร้านอาหารในตลาดกลาง 3 ราย และผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมาจากการสัมผัสบุคคลในครอบครัว โดยพบว่ามีผู้ป่วยรายที่ 216 เป็นชาย 35 รับราชการทหารอากาศ ดอนเมือง สัมผัสกับ […]

อยุธยา พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 14 ราย เป็นการสัมผัสกับผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้นอีก 14 ราย มีผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 203 ราย รักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆ 143 ราย รักษาตัวหายแล้ว 62 ราย     จากการสอบสวนโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 106 ราย ส่งตรวจหาเชื้อ อยู่ระหว่างรอผลตรวจ ผู้ป่วยที่พบ 14 ราย พบว่าเป็นการสัมผัสกับผู้ป่วย ซึ่งเป็นคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน มีผู้ป่วยที่สัมผัสกับผู้ป่วยจากร้านอาหารในตลาดกลางเพิ่มขึ้นมาเพียง 1 ราย โดยมีรายละเอียดข้อมูลของผู้ป่วยดังนี้ รายที่ 190 ชายไทยอายุ 24 ปี อ.บางไทร สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 177 รายที่ 191 ชายไทยอายุ 32 ปี […]

สั่งปิด”ตลาดกลางกุ้งอยุธยา” หลังพบเป็นคลัสเตอร์ใหม่ติดเชื้อแล้วไม่ต่ำกว่า 17 ราย

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 ทาง อบจ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งรับผิดชอบตลาดกลางกุ้งอยุธยา ขอความร่วมมือร้านค้าทุกร้านและปิดตลาด ในระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน 2564 นี้ สาเหตุเพราะว่าพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในตลาด ซึ่งคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า 17 ราย แล้วหลังจากนี้จะมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยง ในตลาดกลางกุ้งอยุธยา ในวันพรุ่งนี้ (18 เมษายน 2564) ประมาณ 300 คน     สำหรับตลาดกลางกุ้งอยุธยา ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งรวมร้านค้าอาหารชื่อดัง ประเภทกุ้งเผา ปลาเผา มากที่สุดของภาคกลาง เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด จึงจัดเป็น “คลัสเตอร์โควิด-19” เนื่องจากพบการแพร่ระบาดจำนวนมาก ในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและพนักงานประจำร้านอาหาร ส่วนใหญ่ไปติดเชื้อ จากผู้ติดเชื้อรายที่ 113 และ 114 ของ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งค้าขายอยู่ในตลาดแห่งนี้     นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า วันนี้ตัวเลขสำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ของจังหวัดมีเพิ่มขึ้น […]

1 2 3 5