นายกรัฐมนตรี เตรียมประชุม ศบค. พิจารณาขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 15/2564 (ผ่านระบบVideo Conference) ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศปก.ศบค. ที่มี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นประธาน จะเสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ให้ขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกไปอีก 2 เดือน คือ ต.ค.-พ.ย. เนื่องจากร่างแก้ไขพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่นำเข้าสู่การพิจารณาของครม.ที่ผ่านมา ยังไม่สมบูรณ์มีบางจุดต้องแก้ไข ดังนั้น ต้องรอการแก้ไขเสร็จสิ้นก่อน รวมถึงเสนอเลื่อนการเปิดพื้นที่Sandbox เป็นพื้นที่นำร่องโดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัด จากเดิมวันที่ 1 ตุลาคม เป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นอกจากนี้ จะเสนอให้ผ่อนคลายกิจกรรมการการเพื่มขึ้น คือ เปิดพิพิธภัณฑ์ กีฬา ติวเตอร์ สปา โรงหนัง และร้านอาหารที่เล่นดนตรีส่วนมาตรการงดออกนอกเคหะสถานหรือเคอร์ฟิว ปรับเป็น ตั้งแต่ 22.00 น.- 04.00 น. รวมถึงยังขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางข้ามจังหวัด ทั้งนี้จะต้องรอที่ประชุมใหญ่ ศบค.พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง ข่าวที่เกี่ยวข้อง ครม.เห็นชอบ…!! ยกเลิก พ.ร.บ.ฉุกเฉิน ยุบ ศบค. “อนุทิน” ย้ำ เปิดประเทศต้องผ่านความเห็นชอบจาก ศบค. เร่งฉีดวัคซีนให้ทั่วถึง สำหรับความเคลื่อนไหวของ นายกรัฐมนตรีในช่วงบ่าย จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ครม.เตรียมเคาะ ขยายเวลาประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 64 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ โดยมีวาระที่น่าสนใจ คือ การพิจารณาขยายระยะเวลาการใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 12 ข่าวที่เกี่ยวข้อง ศบค.เคาะ ต่อ พรก.ฉุกเฉิน อีกหนึ่งเดือน ด้านนักดื่มเตรียมเฮ นั่งฟังดนตรีสดได้ แต่ห้ามเต้น!! อัยการ ยื่นฟ้อง 3นักเรียนเลว ผิด พรก.ฉุกเฉิน! ตามข้อเสนอของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ออกไปอีก 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.- 31 ก.ค.64 เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ขณะที่ กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร รวม 4 ฉบับ โดยฉบับแรก เป็นการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ส่วนอีก 3 ฉบับ เป็นมาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ

ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วประเทศ 16 ม.ค.- 28 ก.พ. 64 หลัง ครม.ลงมติเห็นพ้องแล้ว

ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นพ้อง ศบค.ชุดใหญ่ ขยาย “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่ 16 ม.ค. – 28 ก.พ. 64 วันที่ 5 ม.ค. 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ภายหลังที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ที่เป็นชุดใหญ่ วานนี้ให้ความเห็นชอบต่ออายุพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) โดยขยายไปถึงสิ้นเดือน ก.พ. 2564 ล่าสุด ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบตาม ศบค.ชุดใหญ่ คือ ขยายการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. – 28 ก.พ. 2564 จากเดิมที่จะครบกำหนดในวันที่ 15 ม.ค. นี้ เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการและปฏิบัติงานให้เป็นเอกภาพในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19

ยาวไป! เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ แถลงมีมติขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน

สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีมติขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน ถึงวันที่ 30 มิ.ย. เตรียมเสนอศบค.พิจารณา 22 พ.ค. นี้ ก่อนเข้าครม.ต่อไป วันนี้ ( 21 พ.ค. 63 ) พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แถลงภายหลังการประชุม สมช. ถึงการพิจารณาว่าจะขยายการประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือไม่ โดยที่ประชุม สมช. มีมติเห็นชอบขยายประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกไปอีก 1 เดือน ถึงสิ้นเดือน มิ.ย. ทั้งนี้จะมีการนำเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ในวันพรุ่งนี้ (22 พ.ค.) ถ้าเห็นชอบจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า โดย 1 เดือนต่อจากนี้ หรือช่วงเดือน มิ.ย.จะเตรียมผ่อนคลายระยะที่ 3 และ 4 ตามลำดับด้วยความระมัดระวัง ในส่วนของเคอร์ฟิวว่าจะเพิ่ม-ลดหรือไม่ จะมีการพิจารณาในที่ประชุม สมช.ต่อไปในวันที่ 27 พ.ค.  

งงเลย! คลิปชาย 2 คนนั่งกินข้าวกันในบ้าน แต่โดนตำรวจเปิดบ้านจะเข้ามาจับ ข้อหามั่วสุม

สำหรับหลายท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่า ช่วง 1 เดือนครึ่งที่ผ่านมา ประเทศไทยของเรา ถูกประกาศเข้าสู พรก.ฉุ กเฉิน เพื่อมาตรการการควบคุมสถานการณ์ c๐vid ซึ่งก็ได้มีการประกาศเคอร์ฟิวส์ห้ามออกนอกเคหะสถาน ภายในช่วงเวลา 22.00 น. – 04.00 น. ของทุกๆวันด้วย เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานให้เกิดการควบคุมที่เข้มงวดที่สุด และเราก็จะเห็นได้ว่า มาตรการดังกล่าว ส่งผลต่อสถิติการควบคุมโ ร คของบ้านเรา ที่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็ต้องแลกมาด้วย การหยุดชะงักของภาคเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยวต่างๆ ที่ต้องหยุดลงขาดรายได้ แต่หวังว่าอีกไม่นาน ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาเริ่มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ว่ากันถึงเรื่องของมาตรการเคอร์ฟิวส์แล้ว ก็ได้มีการประกาศคลายล็อคดาวน์เฟส 2 ออกมาเมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งได้ผ่อนปรนเวลาการห้ามออกจากเคหะสถานจากเดิมที่เริ่มต้น 22.00 น. เป็น 23.00 น. แต่เวลาช่วงเช้านั้นยังคงเดิมที่ 04.00 น. ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.63 ซึ่งวันนี้เรามีเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่า เกี่ยวข้องกับเรื่อง พรก.ฉุกเฉินที่กล่าวมาข้างต้นโดยตรง และต้องถือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสับสนต่อชาวบ้านพอสมควร เมื่อมีเฟสบุคที่ชื่อว่า ต้าร์บางกะปิ สาขาเคหะร่มเกล้า ได้โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดภายในร้านซ่อมรถของตัวเอง ที่ตนและเพื่อนกำลังนั่งกิน-ดื่มกับเพื่อนภายในร้าน 2 คน ขณะที่กำลังคุยกัน จู่ๆก็มีจนท.สายตรวจเปิดประตูร้านเข้ามา พร้อมแสดงตัวเข้าจับโดยให้เหตุผลว่าทั้งคู่กำลัง มั่วสุมกันอยู่ซึ่งอาจขัดต่อมาตรการหรือตามพรก.ฉุกเฉิน จึงขอเชิญตัวไปที่โรงพัก แต่ทั้งคู่ก็ไม่ไม่ยอม ซึ่งร้อยเวรที่มาด้วยกัน ก็ได้เข้ามาพยายาม เข้ามาพูดแล้วว่าการกระทำนี้อาจจะไม่เข้าข่ายเลย ก็มีได้การว่ากล่าวตักเตือนอธิบายกันเล็กน้อย และจนท.ก็กลับไป ซึ่งหลังจากคลิปวิดีโอและเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป ก็ได้มีการถูกพูดถึงอย่างมาก ในโลกโซเชียล ว่าการกระทำของจนท.นั้น ถูกต้องแล้วหรือไม่

1 2 3