ถุงกระดาษอาจไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้อง กับการแก้ปัญหาลดการใช้พลาสติก

ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา ร้านค้าทั่วไปรวมถึงห้างสรรพสินค้าจะเริ่มใช้ถุงพลาสติกน้อยลง บางแห่งเริ่มหันมาใช้ถุงกระดาษแทน แต่รู้หรือไม่ว่าการใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาติกนั้นไม่ได้ช่วยทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นกว่าเดิมเลย นอกจากถุงกระดาษจะมีแหล่งทรัพยากรเป็นต้นไม้แล้ว ในกระบวนการผลิตออกมาใช้งานนั้นก็ยังทำให้เกิดของเสียต่อสภาพแวดล้อมมากมายอีกด้วย สร้างมลภาวะ: ในการผลิตถุงกระดาษทำให้เกิดมลพิษทางอากาศมากกว่าถุงพลาสติกถึง 70%, ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาถึง 80% และยังเกิดมลพิษทางน้ำเพิ่มอีก 50% เลยด้วย ใช้พลังงานมากกว่า: ถึงแม้ว่าในการผลิตถุงพลาสติกจะใช้ปิโตรเลียม แต่การศึกษาพบว่ากระบวนการผลิตถุงกระดาษนั้นใช้พลังงานและเชื้อเพลิงมากกว่าถุงพลาสติกถึง 4 เท่า ใช้น้ำมากกว่า: ในการผลิตถุงกระดาษนั้นมีการใช้ทรัพยากรน้ำมากกว่าถุงพลาสติกถึง 3 เท่า ใช้งานซ้ำได้น้อยกว่า: ถุงกระดาษมีประสิทธิภาพในการนำกลับมาใช้งานซ้ำได้น้อยกว่า อย่างกรณีถุงกระดาษเปียก ไม่ว่าจะโดนฝน หรือน้ำหกใส่ก็ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกแล้ว สร้างขยะมากกว่า: ในการผลิตถุงกระดาษจะทำให้เกิดขยะจากกระบวนการผลิตมากกว่าถุงพลาสติกถึง 80% สุดท้ายคือเรื่องการย่อยสลาย เรามักจะได้ยินว่าถุงพลาสตินั้นใช้ระยะเวลานานกว่าจะสามารถย่อยสลายได้ แต่จริง ๆ แล้วถุงกระดาษไม่ได้ดีไปกว่ากันเลย โดย สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency หรือ EPA) เผยว่าถุงกระดาษไม่ได้ใช้ระยะเวลาย่อยสลายเร็วกว่าถุงพลาสติกเท่าไหร่นัก จริง ๆ แล้วการใช้ถุงแบบไหนก็ทำให้เกิดผลเสียได้ทั้งหมด ดังนั้นการนำทรัพยากรที่เรามีอยู่ในบ้าน กลับมาใช้ซ้ำจะดีที่สุดครับ อ้างอิง science.howstuffworks ที่มา : beartai