นายกฯออก 16 ข้อกำหนด ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง-ปิดช่องทางเข้าประเทศ-ห้ามชุมนุม

จากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้มีการออกข้อกำหนด ตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ฉบับ ที่ 1 โดยมีการออกข้อกำหนด 16 ข้อ โดยจะมีรายละเอียดของการ เปิ […]

เริ่มมาตรการควบคุม หลายประเทศเริ่มใช้ การจำกัดการเดินทาง ปิดพรมแดน ป้องกันไวรัสระบาด

มาตรการควบคุมและรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในหลายประเทศเป็นไปอย่างข้มข้น โดยหนึ่งในมาตรการที่ใช้คือ “การจำกัดการเดินทาง” ทั้งการปิดพรมแดน หรือระง […]