การสรงน้ำพระ ประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย ทำได้ที่บ้านไม่ต้องออกไปเสี่ยงโควิด-19

“เทศกาลสงกรานต์” ประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่ยึดถือและปฏิบัติกันมาแต่โบราณ โดยในอดีตจะนำน้ำมาสรงน้ำพระเพิ่มความสิริมงคล ทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพ และรดน้ำให้แก่กันเพิ่มความชุ่มชื่นคลายร้อน ส่วนในปีนี้เทศกาลสงกรานต์อาจดูเงียบเหงาไม่คึกคักดังเช่นทุกปี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะยุติลงในเร็ววัน ทำให้ในปีนี้ต้องงดกิจกรรมการเล่นสาดน้ำกันไปก่อน เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไม่ให้กระจายไปวงกว้าง รวมถึงการงดเว้นการรดน้ำญาติผู้ใหญ่ แต่รณรงค์ให้สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้านแทน การสรงน้ำพระพุทธรูป เพิ่มความเป็นสิริมงคลรับขวัญวันปีใหม่ไทยนั้น เป็นอีกหนึ่งประเพณีดั้งเดิมที่คนไทยปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านาน ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนั้นจึงชวนทุกคนมาสืบสานธรรมเนียมประเพณีกับ “5 ขั้นตอน สรงน้ำพระที่บ้าน” เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสติดเชื้อไวรัสจากนอกบ้านอีกด้วย 1.กล่าวขอขมาและอัญเชิญพระพุทธจากหิ้งพระ ขั้นตอนแรกเราควรกล่าวคำขอขมาก่อนเคลื่อนย้ายองค์พระพุทธรูปจากหิ้งพระ เพื่อให้ท่านอภัยในสิ่งที่เราอาจทำไม่ถูกไม่ควร หรือเพื่อไม่ให้เกิดโทษนั่นเอง โดยเริ่มจากท่อง นะโม 3 จบ และตามด้วยบทขอขมา “ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต” แล้วจึงอัญเชิญพระพุทธรูปไปยังที่โต๊ะที่จัดเตรียมไว้ชั่วคราวเพื่อสรงน้ำพระ 2.ทำความสะอาดพระพุทธรูป หลังจากเราสวดขอขมากรรมเสร็จแล้ว จากนั้นก็ย้ายองค์พระพุทธรูปมายังโต๊ะที่จะทำการสรงน้ำ แต่ต้องทำความสะอาดองค์พระเสียก่อน โดยหาผ้าผืนใหม่ หรือฟองน้ำใหม่ มาเช็ดทำความสะอาด ถ้าหากเป็นกรอบรูปภาพพระให้นำฟองน้ำบิดหมาด ไปทำความสะอาดแทน 3.เตรียมอุปกรณ์สรงน้ำพระ สำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือ การเตรียมอุปกรณ์สรงน้ำพระ […]