ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ล็อกดาวน์ ถึง 30 ก.ย. เคอร์ฟิว 3 ทุ่มถึงตี 4

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ล็อกดาวน์ ถึง 30 ก.ย. เคอร์ฟิว 3 ทุ่มถึงตี 4 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 33) มีใจความว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 13 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 นั้น เพื่อเป็นการบังคับใช้บรรดามาตรการตามข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้แล้วต่อเนื่องไปให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รัฐบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าควบคุมและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ฝ่ายสาธารณสุขและหน่วยงานที่รับผิดชอบจึงได้ประเมินผลและความเหมาะสมของมาตรการต่างๆ เสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร คติดเชื้ อไ วรั สโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) เพื่อพิจารณา โดยพนักงานเจ้าหน้าที่คงจำเป็นต้องติดตามกำกับดูแลทั้งบุคคล สถานที่ การดำเนินกิจการและกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนบริการวัคซีน รวมทั้งการสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติตนสำหรับการดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในระยะยาว เช่น มาตรการควบคุมโร คโ ค วิ ด-19 แนวใหม่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย (Smart Control and Living with COVID – 19) มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID – 19) หรือมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting) ที่จะบังคับใช้ในอนาคตอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายตามคำแนะนำของ ศบค. ดังต่อไปนี้ ข่าวอื่นที่น่าสนใจ -#รอรับได้เลย…!! #กระทรวงการคลัง #พร้อมโอนวงเงิน #คนละครึ่งรอบที่ 2 #คนละ 1,500 บาท  -ถึงกับขึ้นป้ายแช่ง! คนวางยาฆ่าหมา “วันมาวิน พุ่มพันธุ์ม่วง” ลั่นขอให้คนทำเป็นเหมือนหมา…  

สาวโชว์ภาพใบประกาศรับสมัครงานของบริษัทแห่งหนึ่ง เหมือนอยากได้ 7 ตำแหน่งในคนเดียว

กลายเป็นไวรัล ที่พูดถึงในโลกโซเชียล ของคนวัยทำงาน ที่กำลังหางานทำ เห็นลักษณะงานและเงินเดือน แทบถอยหลังกรูด หลังหญิงสาวคนหนึ่ง ได้โพสต์ระบาย โดยโชว์ภาพใบประกาศรับสมัครงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ในตำแหน่ง “Digital Marketing” ประกอบด้วย 1. Creative 2. Content writer 3. Social media manager 4. Graphic design 5.Video editor 6.Video grapher 7.Marketing โดยรวม คือ คิด Content ดูแลหน้าเพจและสื่อต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก,ยูทูป,อินสตาแกรม TIKTOK และอื่นๆ สามารถใช้โปรแกรมกราฟิกดีไซน์ได้ เช่น Photishop,lllustrator  Premier Ater Effects ถ่ายวิดีโอ /ตัดต่อ  โซเชียลมีเดีย เขียน Content มีความชำนาญด้านสื่อ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ ยูทูป มีความคิดสร้างสรรค์ทันเทคโนโลยี ส่วนอัตราเงินเดือน 15,000-20,000 บาท สาวผู้โพสต์ถึงกับกุมขมับ บอกว่า “คือ 7 ตำแหน่งในคนเดียว เงินเดือน 50,000 บาท ยังขอคิดก่อนเลย อันนี้คือเหมือนจ้าง 1 ทีมอะ อย่าลืมว่า 7 ตำแหน่งนี้มันจบมาคนละสายงานกันหมดเลยนะ เพราะงี้ถึงไม่อยากทำงานบริษัทไทย “ แน่นอน ชาวเน็ต แห่มาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมาก  ความเห็นส่วนใหญ่ คือแทบเป็นไปไม่ได้เลย ที่คนๆเดียวจะทำได้มากมายขนาดนั้น กับเงินเดือนอันน้อยนิด คนที่ยังไม่มีงานทำ หรือหางานทำไม่ได้ พากันคิดหนัก งานในยุคนี้ช่างหายากเย็น แถมเงื่อนไข คุณสมบัติมากมายจริงๆ  คงต้องตกงานอยู่ที่บ้าน รับกับสถานการณ์โควิด 19  เป็นแน่แท้ แถวยาวเป็นกิโล!! คนนับพันแห่สมัครงาน นวนครล้นหลาม

คิวใหม่มาแล้ว แจ้งคิวฉีดวัคซีนรอบใหม่ คนถูกเลื่อน 16-31 ส.ค. เช็กด่วน !!

 วันที่ 22 สิงหาคม 2564 เฟซบุ๊ก ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok ประกาศแจ้งข่าวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 1 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนกับ ไทยร่วมใจ ข่าวอื่นๆเพิ่มเติม ราบรื่น ! (สธ.) และ Pfizer ” ลงนามสัญญา ” การจัดซื้อ ” วัคซีนไฟเซอร์ ” เพิ่ม 10 ล้านโดส รวมแล้วเป็น 30 ล้านโดส แบบนี้ก็ได้หรา โซเชียลแห่แชร์ มีคนได้ฉีดวัคซีนเข็ม 4 ! โดย ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่จองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่านทางโทรศัพท์ ให้เข้ารับวัคซีนได้ตามที่นัดหมาย ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน ไทยร่วมใจ ส่วนหญิงตั้งครรภ์สามารถวอล์กอินเข้ารับวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน 12 แห่ง ในวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2564 โดยสอบถามสายด่วนวัคซีนโทร 1516 กลุ่มอายุ 18 – 59 ปี เช็กคิวฉีดใหม่ – สำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี ที่มีคิวฉีดวัคซีนเดิม ลงทะเบียนไว้วันที่ 16 – 31 สิงหาคม ให้มาฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 25 – 27 สิงหาคม ตามรายละเอียดดังนี้ – คิวฉีดเดิม 16 – 20 สิงหาคม มีคิวฉีดใหม่ 25 สิงหาคม – คิวฉีดเดิม 21 – 25 สิงหาคม มีคิวฉีดใหม่ 26 สิงหาคม – คิวฉีดเดิม 26 – 31 สิงหาคม มีคิวฉีดใหม่ 27 สิงหาคม โดยสามารถเข้ารับวัคซีนได้ใน 25 สถานที่ฉีดวัคซีน และเวลา ตามคิวฉีดวัคซีนเดิม

มิสทีน…!! ประกาศลงทะเบียน รับเงิน-กล่องยังชีพ

มิสทีน…!! ประกาศลงทะเบียน รับเงิน-กล่องยังชีพ กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับระหว่างวันที่ 12 -14 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 12 สิงหาคม ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น. เนื่องจากมีผู้เข้าชมเว็บไซต์จำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาดังกล่าว จึงเลื่อนเปิดลงทะเบียนเวลา 09.00 น. และสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 14 ส.ค. 64  ล่าสุด เวลา 9.38 น. ผู้สื่อข่าวตรวจสอบเว็บไซต์ มิสทีนสู้โควิ ด.com ปรากฎว่าเข้าไม่ได้ คาดว่ามีผู้เข้าใช้บริการจำนวนมาก ทำให้เว็บล่มต่อเนื่อง ล่าสุด บริษัทได้มอบทุน รวมมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,000,000 บาท มอบให้ครอบครัวละ 1 ทุน (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับที่อยู่และนามสกุลเดียวกัน) โดยแต่ละทุนประกอบด้วย เงินสด 1,000 บาท และกล่องสินค้ามิสทินเพื่อดำรงชีพ มูลค่า 1,000 บาท เปิดโอกาสให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์มิสทินสู้โควิด คลิก มิสทีนสู้โควิ ด.com ระหว่างวันที่ 12 -14 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 12 สิงหาคม ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.   ข่าวอื่นที่น่าสนใจ -#ครม.ไฟเขียว…!! #ปรับลดวงเงิน โครงการ “#เราชนะ” 6 พันล้าน -เด็กหญิงอายุ 7 ปี ! ” กตัญญู ” ทำทุกอย่าง ดูแลน้องกับยาย ความเป็นอยู่สุดน่าเวทนา ” วอนผู้ใจบุญให้การช่วยเหลือ “   ล่าสุด ได้มีการเลื่อนเวลาลงทะเบียนออกไปเป็น 9.00 น.แล้ว ประกาศรายชื่อ บุคคลที่ได้รับการพิจารณาฯ ผ่านทางเว็บไซต์มิสทินสู้โ ควิด https://bit.ly/3CrEsUp ในวันที 19 สิงหาคม 64 เวลาเที่ยงวันเป็นต้นไป เงื่อนไขการลงทะเบียน 1. เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CV 19 ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 2. ผู้ได้รับทุน จำนวน 2,000 ทุน จะต้องลงทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีธนาคาร 3. ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุน ต้องระบุผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์โควิ ด 19 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบทุน 4. หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากรายละเอียดผลกระทบ ที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งเข้ามาที่เว็บไซต์มิสทิสสู้โควิดเท่านั้น โดย “เน้นหลักการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนมากที่สุด ซึ่งการพิจารณามอบทุน ให้สิทธิ์การรับทุน 1 ครัวเรือนต่อ 1 ทุน และการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิ ถือเป็นที่สิ้นสุด  

ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่งนายกฯตั้งศูนย์แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสื่อสารในอินเทอร์เน็ต

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ความว่า  ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปต่อเนื่องเป็นลำดับ โดยมีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่  ๓๙/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น ข่าวที่น่าสนใจ  กระต่าย พรรณนิภา ตั้งโต๊ะแถลงเปิดใจเคลียร์ทุกดราม่า สะเทือนวงการ! Weibo ลบบัญชี คริส วู และบัญชีต้นสังกัด ออกเกลี้ยงหมดเลย! เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อ ๔ (๓) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๕/๖๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ ๑. ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น (๘) ของข้อ ๑ ของคำสังนายกรัฐมนตรี ที ๖/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๙/๕๖๓ เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ส. ๒๕๖๓”(๔๘) ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสื่อสารในอินเทอร์เน็ต มีเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นหัวหน้าศูนย์” ๒. ให้หัวหน้าศูนย์และผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสื่อสารในอินเทอร์เน็ต เป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19    

1 2 3 14