รอไปก่อน! ประกันสังคม ต้องเลื่อนจ่ายเงิน 15000 บาท แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 เพราะยังไม่ได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง

วันนี้ 15 สิงหาคม 2563 ถึงกำหนดที่ ประกันสังคม จะโอนเงินชดเชยรายได้จำนวน 15000 บาท เข้าบัญชีผู้ประกันตนเกือบ 6 หมื่นคน เพื่อชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่า การจ่ายเงินดังกล่าวต้องเลื่อนออกไปก่อน จากการตรวจสอบล่าสุดกับ สำนักงานประกันสังคม เมื่อวานนี้ (14 ส.ค. 63) พบว่า ประกันสังคม ต้องเลื่อนจ่ายเงิน 15000 บาท แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ผ่านเกณฑ์ออกไปก่อน เนื่องจากยังไม่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลัง แต่ยืนยันว่า ถ้าได้รับโอนงบประมาณจากกระทรวงการคลังแล้ว ก็จะเร่งโอนเงินให้ผู้ประกันตนทันที ล่าสุดโอนไม่ทันกลางเดือน เพราะยังไม่ได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง แต่ถ้าได้รับเงินจากกระทรวงการคลังเมื่อไหร่ ก็จะโอนเงินให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ภายใน 2 สัปดาห์ หรือประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้    

บังคับใช้แล้ว…!! ตายได้5หมื่น  ประกันสังคมจ่ายเพิ่มค่าทำศพ

บังคับใช้แล้ว…!! ตายได้5หมื่น  ประกันสังคมจ่ายเพิ่มค่าทำศพ กรณีตายไม่เกี่ยวกับงาน วันที่ 3 ก.ค. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงแรงงาน ได้ออกประกาศกฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินค่าทำศพ ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย โดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน พ.ศ. 2563 แห่ง พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ให้มีการปรับเพิ่มการจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย โดยมิใช่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน จากเดิม 40,000 บาท เพิ่มเป็น 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพให้กับผู้จัดการศพ ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 2563 เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตนั้น ผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนถึงแก่ความตาย โดย สปส.จะจ่ายให้กับผู้จัดการศพ นายทศพล กล่าวต่อว่า สำหรับเงินสงเคราะห์กรณีตาย จะจ่ายให้กับบุคคลที่ผู้ประกันตนระบุให้เป็นผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน โดยการทำหนังสือระบุไว้ ส่วนกรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำหนังสือระบุไว้ สปส.จะจ่ายให้ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย คือ บิดา มารดา สามีหรือภริยา และบุตร โดยจ่ายเฉลี่ยในอัตราคนละเท่าๆ […]

ประกันสังคม…!! เปิดให้ผู้ประกันตน ยื่นร้องทุกข์จากโควิด-19 ถึง 31 ส.ค.นี้

ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตน เมื่อสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ ยื่นร้องทุกข์ ผู้ประกันตนจากโค วิด-19 เปิดช่วยเหลือกรณีเงินว่างงาน ต่อเนื่องไปจน ถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ โดยเรื่องราวดังกล่าวถูกเปิดเผยจากทาง นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คืบหน้าไปแล้ว 99 เปอร์เซ็นต์ ที่ผ่านมามีผู้ขอใช้สิทธิแล้วกว่า 1.75 ล้านคน สั่งจ่ายไปแล้ว 834,000 คน และวินิจฉัยกรณีไม่มีสิทธิ 490,000 คน เนื่องจากส่งเงินสมทบไม่ครบตามเงื่อนไข นายจ้างจ่ายค่าจ้างกรณีให้หยุดงาน หรือปิดงานแล้ว นายจ้างไม่หยุดกิจการ และผู้ประกันตนยื่นแบบขอใช้สิทธิซ้ำซ้อน โดยตอนนี้มีผู้ประกันตัวคงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ มีทั้งหมด 27,917 ครั้ง รวมเป็นเงินกว่า 12,138 ล้านบาท และยังเปิดรับผู้ประกันตนยื่นสิทธิเงินประกันว่างงาน ได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19) สำนักงานประกันสังคม ได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ นอกจากนี้ ทส. จ้างงานชุมชน 16,488 อัตรา ช่วยผู้ที่มีผลกระทบคนตกงานจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นเรื่องใหญ่ ที่หลายหน่วยงานยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ และรับเข้าทำงาน […]

1 2 3 9