ชาวบ้านเกาะลิบงโวย!! ผู้รับเหมาสร้างท่าเรือ “ทิ้งงาน” มานานหลายปี

ป.ป.ช.ตรัง พร้อมด้วยชมรมตรังต้านโกง ลงพื้นที่เกาะลิบง ตรวจสอบโครงการสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวบ้านพร้าว หลังผู้รับเหมาสร้างท่าเรือทิ้งงานมานานหลายปี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 นายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.ตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ชมรมตรังต้านโกง และผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้านเกาะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ประมาณ 20 คน ลงพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือท่องเที่ยวบ้านพร้าว เกาะลิบง หลังจากที่ชาวบ้านเกาะลิบงและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเล ร้องเรียนว่าโครงการก่อสร้างท่าเรือบ้านพร้าว ซึ่งได้ดำเนินการสร้างมาตั้งแต่ปี 2558 แต่มาถึงวันนี้ล่วงเวลามากว่า 5 ปี มีผลงานการก่อสร้างแค่เสาเข็ม ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการเดินทางใช้ท่าเรือของชาวบ้านเกาะลิบง ซึ่งมีประชากรอยู่บนเกาะประมาณ 3.000 ครัวเรือน และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความงามทางธรรมชาติและฝูงพะยูนในแต่ละปีประมาณ 50,000 คน             ทั้งนี้โครงการสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวบ้านพร้าว เกาะลิบง มีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง เป็นผู้ว่าจ้าง โดยมีผู้รับเหมาเป็นเครือญาติของนักการเมืองดังของเมืองตรัง โดยที่ผ่านมาได้มีการยื่นต่อสัญญามาแล้วหลายครั้ง แต่การก่อสร้างยังไม่มีความคืบหน้า พร้อมมีการร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช.ตรัง จึงได้ลงพื้นที่รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเกาะลิบงในครั้งนี้ นายศิริพงษ์ ไส ชาวบ้านเกาะลิบง ต.กันตัง […]