ราชกิจจาฯ ประกาศห้าม บิ๊กองค์กรอิสระ-พนักงานรัฐ ถือหุ้นเกิน 5 เปอร์เซ็นต์

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดจำนวนหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กรรมการ ผู้ดำรงต […]