บัวขาว ยันไม่ได้ล้มมวย แต่เจ็บแผลนิ้วฉีกจนออกอาวุธลำบาก รับทำเต็มที่แล้ว

บัวขาว ยันไม่ได้ล้มมวย แต่เจ็บแผลนิ้วฉีกจนออกอาวุธลำบาก รับทำเต็มที่แล้ว