จากแนวคิดการเพิ่มเงินสมทบผู้ประกันตน 800-1000 บาท มีข้อดีอะไรบ้าง

กลายเป็นที่ถกเถียงกันในสังคมเป็นอย่างมาก จากกรณีเครือข่ายผู้ประกันตนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ภายหลังสำนักงานประกันสังคม(สปส.) ประกาศความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มเพดานเงินเดือน […]