ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่งนายกฯตั้งศูนย์แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสื่อสารในอินเทอร์เน็ต

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ความว่า  ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปต่อเนื่องเป็นลำดับ โดยมีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่  ๓๙/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น ข่าวที่น่าสนใจ  กระต่าย พรรณนิภา ตั้งโต๊ะแถลงเปิดใจเคลียร์ทุกดราม่า สะเทือนวงการ! Weibo ลบบัญชี คริส วู และบัญชีต้นสังกัด ออกเกลี้ยงหมดเลย! เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อ ๔ (๓) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๕/๖๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ ๑. ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น (๘) ของข้อ ๑ ของคำสังนายกรัฐมนตรี ที ๖/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๙/๕๖๓ เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ส. ๒๕๖๓”(๔๘) ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสื่อสารในอินเทอร์เน็ต มีเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นหัวหน้าศูนย์” ๒. ให้หัวหน้าศูนย์และผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสื่อสารในอินเทอร์เน็ต เป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19    

นายกรัฐมนตรี เข้าทำเนียบทำงานปกติครั้งแรก หลังผ่าน 14 วันที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เรียกประชุม ศบค.-คณะแพทย์ทันที คาดหารือแผนบริหารจัดการวัคซีน มาตรการป้องกันหลังยอดติดเชื้อพุ่งต่อเนื่อง ความเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เช้าวันนี้ ได้เข้าปฏิบัติงานที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเป็นวันแรกภายหลังกักตัวครบกำหนด 14 วันที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ผอ.ศบค. ได้เรียกประชุมคณะกรรมการ ศบค. ทันที ในเวลา 09.30 น. ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ข่าวที่เกี่ยวข้อง จ่อขึ้นแท่น นายกฯที่มีคนฟ้องร้องมากที่สุด จากแคมเปญมอบ ม.157 ให้ประยุทธ์ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ลั่น โตไวๆห้ามตายนะจ๊ะ !!

ชมพู ฟรุตตี้ ฝากถึงคนที่แก้ตัวแทนนายกฯ ถ้ายังมีหัวใจหยุดสักที!

ชมพู ฟรุตตี้ อดีตนักร้องชื่อดัง โพสต์ถึงใคร? หยุดแก้ตัวแทนนายกฯและรมต. ความผิดครั้งนี้ใหญ่หลวง ข่าวที่เกี่ยวข้อง เปิดภาพทายาท ชมพู ฟรุตตี้ ล่าสุดโตเป็นสาวแล้ว ‘เสรีพิศุทธ์’ ผุดไอเดียแจ้งความนายก ตามหน้าตรา 157 ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ เหลือทน นักร้องหนุ่ม สุทธิพงษ์ วัฒนจัง หรือ ชมพู ฟรุตตี้ ขอใช้พื้นที่เฟซบุ๊กส่วนตัวระบายความในใจ หลังจากประเทศไทยเกิดความวุ่นวาย ทั้งเรื่องโรคโควิดที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้และปัญหาด้านการเมืองทั้งหลายแหล่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มีความคืบหน้าหรือความมั่นคงอะไรเลย โดยเฉพาะประชาชนที่รายได้น้อย รายจ่ายเยอะ ทั้งตกงาน หรือแม้กระทั่งไม่สามารถทำงานได้ รวมถึงการจัดสรรวัคซีนต่างๆที่ยังเป็นที่ถกเถียงอย่างไม่จบไม่สิ้น โดย ชมพู ฟรุตตี้ เผยว่า “ผมติดตามข่าว จากหลากหลายทิศทางมานานหลายปี วันนี้ขอบอกทุกคนว่า ถ้ายังมีหัวใจเป็นมนุษย์ หยุดแก้ตัวแทนนายกฯ และคณะรมต.เถิดครับ ปล่อยให้เขาได้ด่า หรือมาช่วยกันด่าก็ยิ่งดี ความผิดพลาดนี้ใหญ่หลวง เกินกว่าจะมีคำอธิบายแล้ว”  งานนี้ได้มีเหล่าประชาชนเข้ามาคอมเมนต์ถึงสิ่งที่ชมพู ฟรุตตี้ ได้โพสต์ออกมาอย่างล้นหลาม ส่วนใหญ่จะเห้นด้วยกับที่เจ้าตัวได้บอกกล่าวออกมา

“บิ๊กตู่” เมิน “ทักษิณ” อาสาคุยกับปูตินเรื่องวัคซีนโควิด ลั่นไม่รู้จักคนนอกประเทศ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 15.00 น. ที่เขตหนองจอก กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์หลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม เอราวัณ 2 สนามบางกอกอารีนา เขตหนองจอก ถึงกรณี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกมาเสนอตัวประสายเกี่ยวกับวัคซีนโควิดกับนายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “ผมไม่ตอบ อย่าเอาคำถามคนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมาถามผม ผมไม่รู้จัก ผมไม่รู้เรื่องเขา” เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง บิ๊กตู่ นัดประชุมชุดใหญ่ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดทะลุพันราย “ลุงตู่” โพสต์ อวยพรปีใหม่ไทยให้ ถึงประชาชน

“พล.อ.ประยุทธ์” ลุกหนีออกจากห้องประชุมสภา นอย พูดไปไม่มีคนฟัง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรี ในระหว่างที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ลุกขึ้นชี้แจงหลังการอภิปรายของ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เรื่องโครงการที่จะนะ โดย พล.อ.ประยุทธ์ ชี้แจงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจัดซื้อที่ดินการธุรกรรมรวมถึงความไม่ชอบธรรมต่างๆ ซึ่งตนจะดำเนินการเข้าไปสู่กระบวนการตรวจสอบ     ระหว่างที่ พล.อ.ประยุทธ์ กำลังชี้แจง ได้มี ส.ส.จับกลุ่มคุย หัวเราะกันสนุกสนาน ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ แสดงท่าทีไม่ค่อยพอใจและกล่าวตัดบทว่า “ผมคงตอบแค่นี้ดีกว่าเพราะตอบไปก็ไม่ค่อยมีคนฟัง หัวเราะกันอยู่ พอแล้วครับ” พร้อมกับเดินออกจากห้องประชุมสภาไปทันที    

1 2 3 4