ผอ.โรงเรียนสร้างเอกสารปลอม โกงเงินอาหารกลางวันเด็กนาน 4 ปี ซัดไปกว่า 20 ล้าน

มีรายงานว่า ในช่วงนี้มีการแฉข้อมูลจากหลายๆ โรงเรียน ในหลายๆ พื้นที่ทั่วประเทศ ล่าสุด ก็มีข้อมูลมาแฉ เป็นกรณีสงสัยทุจริตงบอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา กรณีดังกล่าว นางบุษยมาส อิศดุลย์ คณะกรรมการโรงเรียน เทศบาลนครยะลา กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครยะลา ได้รับงบค่าอุดหนุนอาหารกลางวัน จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหัวล่ะ 13 บาท และเทศบาลจะสมทบอีก 7 บาท รวมเป็น 20 บาทต่อวัน/คน โรงเรียนที่มีปัญหาแห่งนี้มีเด็กนักเรียนทั้งหมด 1,500 คน มีการเบิกค่าอาหารกลางวันวันล่ะ 30,000 บาทต่อวัน เมื่อทางคณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลัง ปรากฏว่า มีการทุจริตโกงเงินค่าอาหารกลางวัน มีการแอบเบิกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ทั้งที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอน พบผู้บริหารโรงเรียนสร้างเอกสารปลอม โดยการแอบอ้างชื่อคณะกรรมการจำนวน 13 คน เพื่อทำแผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าอาหารกลางวัน ซึ่งจัดทำตั้งแต่ ปี 2558-2561 นอกจากนี้ยังพบทุจริตในการเบิกงบประมาณเรื่อง ชุดนักเรียน ,ค่าอุปกรณ์การเรียน ,การจำหน่ายแปรงสีฟัน-ยาสีฟัน(ที่โรงเรียนได้รับมาฟรี) รวมถึงมีการถอนเงินออมเด็กนักเรียนเข้าบัญชีส่วนตัว  ทั้งหมดนี้มีมูลค่าความเสียหายกว่า 20 ล้านบาท คณะกรรมการโรงเรียน เทศบาลนครยะลา กล่าวอีกด้วยว่า เรื่องนี้มีผู้ปกครองมาร้องเรียนจำนวนมาก ว่าลูกกลับมาบอกว่า […]