MRT เปิดให้นั่งรถไฟฟ้าฟรีในวันเด็ก สำหรับเด็กอายุไม่เกิน14 สูงไม่เกิน140 ซม.

รฟม.-BEM ส่งมอบความสุข MRT เปิดนั่งรถไฟฟ้าฟรี วันเด็กแห่งชาติ สายสีน้ำเงิน-สีม่วง อายุไม่เกิน14 และมีส่วนสูงไม่เกิน 140 ซม. วันที่ 5 ม.ค.2565 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม […]