รองเลขาธิการฯกกต. เผยมีเลือกตั้งใหม่ 28 เม.ย.นี้ เพราะผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับบัตรลงคะแนน

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า กกต.มีมติสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ ทุกหน่วยเลือกตั้ง ในเขตที่ 1 จังหวัดนครปฐม ซึ่งมี 236 หน่วย และ 9 หน่วยนอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร เนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าเป็นการนับคะแนนไม่ถูกต้องตามมาตรา 124 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. นอกจากนี้ ยังสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 1 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดชุมพร หน่วยเลือกตั้งที่ 9 หมู่7 บ้านดวงดี ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ โดยกำหนดให้มีการลงคะแนนในวันที่ 28 เมษายน เนื่องจากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผลการนับคะแนนมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกัน ยังสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ 5 จังหวัด 6 หน่วยเลือกตั้ง โดยให้ไปใช้สิทธิในวันที่ 21 เมษายน ตั้งแต่เวลา 08:00 น. -17:00 น. อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยเน้นย้ำให้สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใสและชอบด้วยกฎหมายสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องเสียภาษีหากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง […]

ธิดา ถาวรเศรษฐ์ และอาสาสมัครตรวจสอบทุจริตการเลือกตั้ง เดินทางยื่นจดหมายให้ กกต.

วันที่ 27 มี.ค. นางธิดา ถาวรเศรษฐ์ อดีตประธานที่ปรึกษาแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และคณะอาสาสมัครตรวจสอบทุจริตการเลือกตั้ง 2562 ได้เดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกขอให้ กกต.ตรวจสอบการรายงานผลการนับคะแนนจากทุกหน่วยเลือกตั้ง จำนวนบัตรดี-บัตรเสียที่มีเป็นจำนวนมากผิดปกติ หรือนับใหม่ทั้งหมด  โดยระบุว่า ทางกลุ่มมีอาสาสมัครลงพื้นที่ไปสังเกตการณ์การออกเสียงและการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้ง  จำนวน 2,000 คนทั่วประเทศ เห็นปัญหาความบกพร่องและไร้ประสิทธิภาพในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งนำไปสู่การตั้งข้อสงสัยถึงความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของ กกต. จำนวน 11  เรื่อง ประกอบด้วย 1.ทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐและ กกต.ต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนและพรรคการเมือง ตรวจสอบการปฎิบัติหน้าที่ โดยห้ามไม่ไห้ภาคประชาชนเข้าใกล้หน่วยเลือกตั้ง  หรือ สังเกตการณ์นับคะแนน นางธิดา กล่าวว่า 2.ไม่แสดงภาพบัตรที่อาจวินิจฉัยผิดพลาดว่าเป็นบัตรดีหรือบัตรเสียที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเป็นแนวทางการวินิจฉัย 3.จัดสถานที่ไม่เหมาะสม ทำให้ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบการขีดคะแนนบนกระดาน ขานหมายเลขไม่ชัด เป็นเหตุให้บางหมายเลขมีคะแนนเกินกว่าความเป็นจริง หรือน้อยกว่าความเป็นจริง 4.กรรมการประจำหน่วยไม่มีความรู้เพียงพอในการวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสีย  5.การขานหมายเลขไม่ชัดเจน ทำให้ขีดคะแนนผิดพลาด 6.ไม่แสดงใบสรุปผลหน้าหน่วยเลือกตั้ง  เช่น จำนวนยอดบัตรทั้งหมด บัตรดี บัตรเสีย บัตรผู้ไม่ประสงค์ออกเสียง และบัตรเหลือ 7.พบว่าในบางหน่วยไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐมาร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง มีแต่ชาวบ้านในชุมชนนับกันเอง ขนหีบใส่รถตัวเอง […]