ปิด รีสอร์ท-โรงแรม เพื่อป้องกันโควิด-19 พนักงานได้รับเงินชดเชย

ปิด รีสอร์ท-โรงแรม เพื่อป้องกันโควิด-19 พนักงานได้รับเงินชดเชย เมื่อในวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจเฟซบุ๊คส่วนตัว เพื่อซี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่ต้องออกคำสั่งเรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในระลอกใหม่ของพื้นที่ จังหวัด กาญจนบุรี โดยมีคำสั่งให้ปิดโรงแรม และรีสอร์ท รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกันทั้งจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม เป็นต้นไป โดยมีข้อความระบุว่า “ที่เมืองกาญจน์ปัจจุบันโรงแรม รีสอร์ทที่อยู่ในระบบมีหลายร้อยโรงแรมแต่ละแห่งมีพนักงานนับร้อยคนบางแห่งก็หลายร้อย ขณะก่อนที่จังหวัดจะประกาศปิดส่วนใหญ่ยอดจองที่พักก็เป็นศูนย์ หลายแห่งประกาศปิดตัวเองไปก่อนหน้านี้ซึ่งแน่นอนว่าพนักงานย่อมไม่ได้รับค่าจ้างสร้างความเดือดร้อน บางแห่งจ่ายเงินเดือนพนักงานแค่ 9 วัน เป็นที่แน่นอนว่าย่อมเกิดความเดือดร้อนแก่ครอบครัวพนักงานนับหมื่นครอบครัว จากกรณีนี้ทางจังหวัดได้พิจารณาว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อจังหวัดของเรายังถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงเหมือนกับหลายๆ จังหวัดที่มีสถานการณ์หรือผลกระทบรุนแรงมากกับการท่องเที่ยว เราก็จะต้องยอมรับว่ายังไปไม่ได้เช่นกัน แหล่งท่องเที่ยว อุทยาน หลายแห่งก็ประกาศปิดตัวเองไปก่อนหน้านี้ ทางครอบครัวของพนักงานก็ได้รับการเยียวยาตาม มโนธรรม ของผู้ประกอบการมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เจ้าของกิจการ จังหวัดได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อความชัดเจนเป็นการตัดวงจรคนที่จะเดินทางและนำเชื้อมาแพร่ที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหลัก ประกอบกับเพื่อให้พนักงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมได้รับเงินประกันสังคม(กรณีภาครัฐสั่งปิด)รวมกับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลจะใกล้เคียงกับเงินเดือนที่ได้รับ ย่อมดีกว่าที่จะให้โรงแรมหรือรีสอร์ทไปไม่รอดและปิดกิจการเอง และในอนาคตหากโรงแรมหรือรีสอร์ทเหล่านี้ไม่อาจฟื้นตัวได้อย่างถาวร ผลเสียจะเกิดในภาพรวมมากกว่านี้เยอะครับ สำหรับรีสอร์ทขนาดเล็กที่ทำในระบบครอบครัวหรือมีลูกจ้างจำนวนไม่มากที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมและมีระบบคัดกรองเฝ้าระวังโรคที่ดีอยู่แล้วและมีลูกค้าประจำก็อาจได้รับผลกระทบบ้างแต่เราก็มีคำสั่งผ่อนผันเป็นข้อยกเว้นให้ซึ่งทราบกันอยู่แล้วครับ เรียนทำความเข้าใจมา ณ โอกาสนี้ครับ”