ความฝันของใครหลายๆคน ในชีวิตบั้นปลาย

ความฝันของใครหลายๆคน ในชีวิตบั้นปลาย เปิดภาพชีวิตที่หลายๆคนฝันในบั้นปลาย อยากทำอาชีพชาวไร่ ชาวสวน ไม่ต้องวุ่นวาย ใช้ชีวิตเรียบง่าย