คลายเครียด!! ของเหล่าทหารใหม่

คลายเครียด!! ของเหล่าทหารใหม่ มุมน่ารัก ก็มีให้เห็น บอกแล้วว่า ไมมีอะไร ที่ทหาร “ทำไม่ได้ ทำไม่ไหว ทำไม่ทัน คำสั่งของผู้บังคับบัญชา คือ พรจากสวรรค์” ******************* […]