สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย 2 ทหาร จว.ใต้ ได้รับบาดเจ็บหลังถูกยิงถล่มฐาน

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน

1 2 3 4