สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ราชกัญญา ทรงฉายพระรูปคู่ร่วมกับ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ในอิริยาบถอย่างเป็นกันเอง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เฟซบุ๊กH.R.H Princess Sirivannavari Nariratana ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ราชกัญญา ได้มีการเผยแพร่ภาพถ่ายเซลฟี่ ระหว่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงแย้มพระสรวลอย่างเป็นกันเอง เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ราชกัญญา ได้ทรงฉายพระรูปคู่อันแสดงถึงความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ที่งดงามในราชวงศ์ได้เป็นอย่างดี   ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเฟซบุ๊กH.R.H Princess Sirivannavari Nariratana, Kapook