ฝุ่นPM 2.5 ฟุ้ง กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เกินมาตรฐาน 28 พื้นที่

กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ฝุ่นPM 2.5 กลับมาฟุ้งทั่วเมือง เกินค่ามาตรฐาน 28 พื้นที่ ส่วนเหนือ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก ยังอ่วม เป็นพื้นที่สีแดง เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 23 มี.ค.64 ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ พบภาพรวมปริมาณฝุ่น PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ แต่พบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.ตาก ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 16-109 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม). เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ค่าฝุ่นสูงสุดที่ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ค่าฝุ่น 109 มคก./ลบ.ม. (พื้นที่สีแดง กระทบต่อสุขภาพ) และเกินมาตรฐานที่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย และ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อ่านข่าวอื่นๆ “ประยุทธ์” บ่น!หนักใจถูกวิจารณ์ แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ยกตัวเองยังทนไหว! กรมฝนหลวงฯ เตรียมลุ้นฝนตกเย็นนี้ หวังชะล้างฝุ่น PM2.5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9-21 มคก./ลบ.ม. ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 13-33 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 19-37 มคก./ลบ.ม. ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 11-22 มคก./ลบ.ม. กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ตรวจวัดได้ 30 – 63 มคก./ลบ.ม. เกินค่ามาตรฐานรวม 28 พื้นที่ พบค่าฝุ่นสูงสุดที่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์    

กรมทางหลวงดูแลประชาชนเดินทางหยุดยาว เปิดใช้ฟรีมอเตอร์เวย์ 6 วัน

“ศักดิ์สยาม” มอบโยบายเร่งด่วน กรมทางหลวงดูแลประชาชนเดินทางหยุดยาว 4-7 ก.ค. เน้นพิเศษเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขั้นสูงสุด พร้อมเปิดใช้ฟรีมอเตอร์เวย์ 6 วัน ช่วง 3-8 ก.ค. ด้าน”สราวุธ” ยืนยันพร้อมเต็มร้อยทั้งด้านบุคคลากรและอุปกรณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมบูรณาการหลายหน่วยงานจัดการจราจรผ่านโดรน รายงานสดผ่าน Thailand Highway Traffic นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สั่งการให้กรมทางหลวงเตรียมแผนปฎิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา หรือระหว่างวันที่ 4 -7 ก.ค. 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกให้มีความรวดเร็ว พร้อมทั้งให้เน้นย้ำการดูแลด้านความปลอดภัยการเดินทางเป็นพิเศษเพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ล่าสุด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 กรุงเทพ-ชลบุรี-พัทยา และมอเตอร์เวย์ หมายเลข 9 บางปะอิน-บางพลี และ พระประแดง-บางขุนเทียนตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 3 ก.ค. 2563 ถึง เวลา 24.00 น. ของวัน 8 ก.ค. 2563  เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้การจราจรคล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดการใช้พลังงานของประเทศจากการจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “การยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ นอกจากจะช่วยเรื่องอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางแล้ว รัฐบาลยังต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง และค่าครองชีพของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจถดถอยจากโควิด-19 ด้วย” นายศักดิ์สยาม กล่าวนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า กรมทางหลวงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศจัดเตรียมแผนการปฎิบัติงานรองรับการเดินทางของประชาชนอย่างเต็มที่ โดยการปรับแผนงานที่เคยใช้กับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ให้มีความทันสมัยเท่ากันสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และจัดเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อมีจราจรติดขัดสะสมบนเส้นทางหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยร่วมบูรณาการทำงานกับตำรวจทางหลวง และหน่วยงานในพื้นที่ ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนของจังหวัด ในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนรวมทั้งการร่วมมือกับกองทัพอากาศบินจัดให้มีการใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนของแขวงทางหลวง 20 แห่ง จำนวน 25 ตัว ในการติดตามปริมาณจราจรถนนสายหลัก เพื่อการปรับแผนการดำเนินงานให้ทันกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น พร้อมการรายงานสภาพจราจรผ่านแอป “Thailand Highway Traffic” ให้ประชาชนผู้เดินทางทราบเพื่อการวางแผนการเดินทาง นอกจากนั้นกรมทางหลวงยังขอความร่วมมือผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบำรุงเส้นทางหลักบนถนนทางหลวงให้ชะลอการก่อสร้างเพื่อเปิดผิวจราจรเพิ่มช่องทางจราจร เพื่อระบายรถให้มีความคล่องตัว พร้อมกับให้คำแนะเส้นทางเลี่ยง โดยเฉพาะเส้นทางหลัก 10 เส้นทางที่จะเดินทางออกจากกรุงเทพฯ “เรามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการดูแลการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวทั้งขาไปและขากลับซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเพิ่มมากขึ้นเพราะมีการปลดคลายล็อกดาวน์จากสถานการณ์โควิด-19 แล้ว โดยผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านการจราจร สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีค่าจ่าย” นายสราวุธ กล่าว

เริ่มแล้ว!! ประชาชนแห่ขึ้น บขส. กลับบ้าน คาดวันนี้เดินทางนับแสน

   ผู้สื่อข่าวได้รับรายงาน นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า  บขส. ได้เพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม , รถตู้) รองรับประชาชนในเที่ยวไป จากปกติวันละ ประมาณ 5,831 เที่ยว เพิ่มขึ้นประมาณ 1,362 เที่ยว รวม 7,193 เที่ยว สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงกว่า 150,000 คน ส่วนข้อมูลการเดินรถบริษัทฯ และรถร่วม ตั้งแต่วันที่ 1-9 เมษายน 2562 บขส. ได้จัดเที่ยววิ่งรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม , รถตู้) รองรับประชาชนในเที่ยวไป รวม 57,835 เที่ยว รองรับผู้โดยสารเดินทาง จำนวน 891,657 คน อย่างไรก็ดีในวันนี้  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และร่วมส่งประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ณ บริเวณอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ มูลนิธิเมาไม่ขับ จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ” เป็นต้น

1 2