ประเด็นดราม่า…!! ตำรวจล่อซื้อน้ำส้ม อยากรู้คนขายทำไมถึงผิด

ประเด็นดราม่า…!! ตำรวจล่อซื้อน้ำส้ม อยากรู้คนขายทำไมถึงผิด ผู้ประกอบการผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้บรรจุขวดพร้อมจำหน่าย ต้องขออนุญาตกับ อย.ให้ถูกต้องและตั้งแต่ 24 กรกฎาคม 2544 ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ GMP ทันที พร้อมเตือนเรื่องความสะอาด หากพบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษปนเปื้อน ผู้ผลิตต้องรับโทษตามกฎหมาย การผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ผู้บริโภคอาจจะฟ้องสินค้าไม่ปลอดภัยได้อีก ซึ่งผู้ผลิต ผู้ขายก็ต้องรับผิด) ปัจจุบันมีผู้ผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้เป็นจำนวนมาก เช่น น้ำส้มคั้น น้ำเฉาก้วย น้ำเสารส น้ำแครอท เป็นต้นโดยทำเป็นกิจการในครัวเรือนที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน และมักบรรจุในขวดพลาสติก หรือขวดแก้ววางขายตามตู้แช่ร้านค้าทุกระดับ ตั้งแต่ร้านขายของชำจนถึงซูเปอร์มาเก็ต ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มักได้รับร้องเรียนถึงความไม่สะอาดของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่เนืองๆ จึงออกตรวจสอบเพื่อเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่ามีบางตัวอย่างไม่ผ่านมาตรฐานตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่นพบยีสต์ เชื้ออีโคไล ซึ่งตามกฎหมายต้องไม่พบ หรือพบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ เป็นต้น ซึ่ง อย. ขอแจ้งให้ผู้ผลิตทราบว่าตามกฎหมายแล้ว เครื่องดื่มดังกล่าว จัดเป็นเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท และเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ ต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามี่กฎหมายกำหนด รวมทั้งสถานที่ผลิต ภาชนะบรรจุ และการแสดงฉลาก ต้องอยู่ในความกำกับดูแลของ อย. […]