สธ.เผยพบอาการใหม่ “ตาแดง-ผื่นขึ้น” อาจเป็นสัญญาณเตือนติดโควิด

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยข้อสังเกต ลักษณะอาการทางคลินิกผู้ป่วย ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาว มีอาการเล็กน้อย ตาแดง น้ำมูกไหล ไม่มีไข้ และมีผื่นขึ้นบ้างเล็กน้อย หากมีอาการเหล่านี้ ขอให้ระมัดระวังและให้รีบไปพบแพทย์ หรือพบเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำแนะนำหรือตรวจสอบ ต่อไป   เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง สธ.เผย พบผู้เสียชีวิตรายแรกหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ศักดิ์สยาม เเจง ไม่ได้ปกปิดไทม์ไลน์ แค่รอ สธ.เเถลง   ทั้งนี้ อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ อย่าไปในจุดเสี่ยง บริเวณอากาศถ่ายเทไม่สะดวก หรือไปในที่รวมของคนหมู่มาก ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระบาดมาจากสถานบันเทิงเป็นส่วนใหญ่     นพ.โอภาส กล่าวว่า “จากการสังเกตอาการผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิง พบหลายรายมีอาการตาแดง น้ำมูกไหล ไม่มีไข้ บางรายมีผื่นขึ้น ดังนั้นหากผู้ที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงมีอาการเหล่านี้ขอให้ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนรพ.เอกชนถ้าอยู่ร่วมโครงการของ สปสช.ตรวจฟรีเช่นกัน ซึ่งอาการใหม่ที่พบเพิ่มเติมจะเกี่ยวข้องกับสายพันธุ์อังกฤษหรือไม่ ต้องตรวจสอบข้อมูลก่อน”

เฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในปี 2561 ทั้งไข้เลือดออก-ไข้หวัดใหญ่-มือ เท้า ปาก-ตาแดง-อาหารเป็นพิษ-ไข้ฉี่หนู และเมลิออยโดสิส

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพปี 2561 “7 โรค 2 ภัยสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังในปีหน้า” ว่า กรมฯใช้วิธีวิเคราะห์จำนวนและช่วงเวลาการเกิดโรคต่างๆ เพื่อคาดการณ์ แนวโน้มของการเกิดโรคและนำมาพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในปี 2561 เพื่อเฝ้าระวังโรคที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย พบว่าที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในปี 2561 มี 7 โรค ได้แก่ 1.ไข้เลือดออก 2.ไข้หวัดใหญ่ 3.มือ เท้า ปาก 4.ตาแดง 5.อาหารเป็นพิษ 6.ไข้ฉี่หนู และ 7.เมลิออยโดสิส โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ที่คาดว่าจะมีผู้ป่วยสูงถึง 220,000 ราย โดยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ กรุงเทพฯและปริมณฑล จังหวัดขนาดใหญ่และจังหวัดที่มีการ เคลื่อนย้ายประชากรสูง สำหรับภัยสุขภาพที่สำคัญมี 2 เรื่อง ได้แก่ 1.บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในช่วง เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 2.ป่วยด้วยโรคทางเดิน หายใจในช่วงปัญหาหมอกควันภาคเหนือตอนบน นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า เทศกาลปีใหม่ 2560 พบผู้บาดเจ็บทุกกรณี 28,504 […]