นักวิจัยเผยข้อสันนิษฐาน เพราะเหตุใดผู้ชายติดโควิด-19 เสียชีวิต ได้มากกว่าผู้หญิง

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เว็บไซต์บิซเนซอินไซเดอร์ และนิวยอร์กไทม์ส ระบุว่า ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนเผยรายงานการวิเคราะห์เคสผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโควิด-19 ครั้งที่ใหญ่ที่สุด จากผู้ที่รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มากกว่า 44,000 ราย ในประเทศจีน พบว่า ผู้ชายมีอัตราการติดเชื้อมากกว่าผู้หญิง ในสัดส่วนที่ต่างกันไม่มาก แต่เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเสียชีวิต พบว่า ผู้ชายมีแนวโน้มเสียชีวิตจาก โควิด-19 มากกว่าผู้หญิง คิดเป็น 2.8 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ 1.7 เปอร์เซ็นต์  นอกจากนี้ จากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารอายุรศาสตร์ Annals of Internal Medicine ชี้ว่า ในการระบาดของโรคซาร์ส (SARS) และเมอร์ส (MERS) ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ผู้ชายมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าผู้หญิง โดยเมื่อปี2546 ในการระบาดของซาร์สที่ฮ่องกง พบว่า ผู้ชายเสียชีวิตสูงกว่าผู้หญิงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอัตราการเสียชีวิตจากโรค (MERS) พบว่า ผู้ชายเสียชีวิตมากกว่าผู้หญิงเช่นกัน คิดเป็น 32 เปอร์เซ็นต์ เทีบเทียบกับผู้หญิงอยู่ที่ 25.8 เปอร์เซ็นต์  […]