สลดช่างเชื่อมหนุ่ม มาทำงานได้ 2 วัน ขึ้นติดโครงเหล็กป้ายโฆษณา พลาดเกี่ยวสายไฟแรงสูงถูกช็อตดับสยองโคราช

สลดช่างเชื่อมหนุ่ม มาทำงานได้ 2 วัน ขึ้นติดโครงเหล็กป้ายโฆษณา พลาดเกี่ยวสายไฟแรงสูงถูกช็อตดับสยองโคราช

1 4 5 6