โควิดทำพิษ ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศปิด…?

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศปิด 6 สาขา หลังพนง.ใกล้ชิดกับผู้ติดโควิด เมื่อวันที่ 9 เมษายน ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศปิดสาขาชั่วคราว ในวันที่ 9 เมษายน เนื่องจากสถานการณ์โควิด เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า หลังจากพนักงานใกล้ชิดกับผู้ติดโควิด ดังนี้ 1.สาขาจรัลสนิทวงศ์ ซอย 13 2.สาขาเซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 9 3.สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา 4.สาขาอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ 5.สาขาถนนโพศรี อุดรธานี 6.สาขาบิ๊กซี สระแก้ว

ผู้ป่วยนนทบุรีติดโควิด-19 ไม่ยอมเปิดไทม์ไลน์

ผู้ป่วยนนทบุรีติดโควิด-19 ไม่ยอมเปิดไทม์ไลน์ เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 6 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสมรอบใหม่ 244 คน รักษาหาย 198 คน ยังอยู่ในโรงพยาบาล 46 คน และยังเปิดเผยว่า ผู้ป่วย 2 คน ผู้ป่วยรายที่ 347 และ 351 ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลไทม์ไลน์   ทั้งนี้ สื่อศาล ได้ระบุว่า จากกรณีที่มีการรายงานว่าข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรมติด COVID-19 แล้วไม่ยอมให้ข้อมูล สำนักงานศาลยุติธรรมจะประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ หากพบว่าเป็นบุคลากรฯ ภายใน สำนักงานศาลยุติธรรมจะพิจารณาดำเนินการต่อไป  

เปิดทบทวนสิทธิ์ ‘เราชนะ’ รับเงิน 7,000 บาท ถึง 8 มี.ค.วันสุดท้าย เช็ก 5 ขั้นตอนง่ายๆ

  สำหรับโครงการ เราชนะ เปิดให้ทบทวนสิทธิ์สำหรับประชาชนที่ “ไม่ได้รับสิทธิ์เราชนะ” ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. ถึง 8 มี.ค. 64 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบคือ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-21 ก.พ.2564 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 ก.พ.– 8 มี.ค.2564 1.เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 2.กดเมนู ทบทวนสิทธิ์ ปุ่มสีเหลือง 3.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย วันเดือนปีเกิดตามฐานข้อมูลบัตรประชาชน 4.กด ขอทบทวนสิทธิ์ 5.รอตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ ว่าผ่านการทบทวนหรือไม่ ผ่านเว็บไซต์ โดยจะขอดูผลได้ ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. วิธีเช็กสิทธิ์เราชนะ 1.เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 2.เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ์ 3.กรอกข้อมูล […]

เตรียมรับเงิน ‘เราชนะ’ 5 มี.ค. งวดแรก กลุ่มต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 4,000 บาท

วันที่ 3 มี.ค.2564 น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติ สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 15 – 21 ก.พ.2564 ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกจำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 5 มี.ค.2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ สำหรับประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและสละสิทธิ์ด้วยเหตุผล “ไม่มีสมาร์ทโฟน” และได้มาลงทะเบียนในช่องทางเดียวกันกับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระหว่างวันที่ 15–21 ก.พ.2564 จะสามารถทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ในวันที่ 11 มี.ค.2564 และจะมีการโอนวงเงินสิทธิ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 12 มี.ค.2564 เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในฐานข้อมูลของผู้ขอสละสิทธิ์ดังกล่าว       1.ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 15–21 ก.พ.2564 และผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 0.5 ล้านคน […]

อนุมัติแล้ว…!! จ่ายเงินชดเชย50% สำหรับผู้ว่างงานช่วงโควิด-19

อนุมัติแล้ว…!! จ่ายเงินชดเชย50% สำหรับผู้ว่างงานช่วงโควิด-19 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการประกันสังคม เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563 เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิด อันตรายตามกฎหมายและร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบนั้น ตนได้เร่งรัดดำเนินการนำร่างกฎกระทรวง ทั้ง2ฉบับผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาและประกาศลงราชกิจจานุเบกษาได้สำเร็จเสร็จสิ้นเมื่อวานนี้ 30 ธ.ค. 63 ซึ่งกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย อันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยติดต่อ พ.ศ.2563 ส่งผลให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังหรือในกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยติดต่อ ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวัง หรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณี แต่รวมกันไม่เกินเก้าสิบวัน ซึ่งในการขอรับเงินนั้นนายจ้างต้องออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย และกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2563 ส่งผลให้มีการปรับลดเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา33 เหลือร้อยละ 3 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ลดลงเหลือ 278บาท เป็นระยะเวลา 3เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม มีนาคม 64) เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง และผู้ประกันตนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ […]