สุทธิรัตน์ เผยถึงการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ รับเงิน 1,000 บาท เพื่อใช้เดินทางท่องเที่ยว

วันนี้ 29 ส.ค.60 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” รับเงิน 1,000 บาท เพื่อใช้เดินทางท่องเที่ยว  ยืนยันว่า การเปิดลงทะเบียนจะเปิดกว้างให้คนไทยทุกคนที่มีอายุเกิน 18 ปี สามารถลงทะเบียนได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้าน 6 แสนราย ก็สามารถเข้าร่วมได้ ส่วนกรณีประชาชนจะนำเงินที่ได้รับชิมช้อปใช้ 1,000 บาท ไปซื้อเหล้า เบียร์ บุหรี่ ยอมรับว่า ไม่สามารถห้ามได้ เพราะตามระเบียบ กำหนดให้ใช้จ่ายเฉพาะผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง กับร้านค้าที่เข้าร่วม ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน ร้านอาหาร และที่พัก แต่ยกเว้นห้ามนำไปเติมน้ำมัน โดย ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิมาตรการชิมช้อปใช้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.ชิมช้อปใช้.com เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. – 15 พ.ย. 2562 สมัครได้วันละ 1 ล้านคน โดยมีเงื่อนไขต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน และมีอายุตั้งแต่ 18 […]

1 2